Fotografové šlechtici v zemích Koruny české

Fotografové šlechtici v zemích Koruny české
ISBN: 978-80-7480-085-6
Availability: in stock
including VAT
your price460,00 Kč
ps
Jan Vaca (ed.)

Fotografové šlechtici v zemích Koruny české


V roce 1894 uveřejnil časopis Photographische Rundschau, že „v Evropě není žádného knížecího domu, v němž by se nenašel alespoň jeden fotoamatér“. Aktivity urozených fotoamatérů v 19. století do jisté míry předznamenaly, jakým směrem se bude amatérská fotografie ubírat. Fenomén fotografujících šlechticů zůstal v tuzemských dějinách fotografie nicméně doposud neprobádán. Kniha „Fotografové šlechtici v zemích Koruny české“ je prvním hlubším pokusem o interpretaci této kapitoly dějin fotografie. Základem publikace je studium historického fotografického materiálu v depozitářích Národního památkového ústavu a ve Státních oblastních archivech. První kapitoly v publikaci, která je ohraničena rokem 1918, se věnují změně ve vnímání volného času, spojené s pořizováním obrazového záznamu, a fotografické technice, kterou šlechtici – fotografové používali. Jádrem knihy jsou medailonky téměř čtyřiceti šlechticů a šlechtičen, amatérských fotografů a fotografek. Jejich tvorba je interpretována v souvztažnosti s profesionálními soudobými fotografy. Publikace obsahuje také přehled aristokratů, v jejichž případě existují dílčí informace o tom, že se fotografii věnovali, ale bez možnosti hlubšího zkoumání. Českoanglická jazyková mutace byla zvolena s přihlédnutím ke kosmopolitismu šlechty i snahou zpřístupnit informace zahraniční odborné i laické veřejnosti.  

Obsah:

Úvodem
Předmluva
Fotografové s "modrou krví"
Fotopřístroje šlechty
Medailony
Ostatní fotografující aristokraté
Jmenný rejstřík
Literatura (výběr)
Prameny
Seznam použitých zkratek
Resumé
Autorský kolektiv

Národní památkový ústav, Praha 2017, 319 str., 230 x 225 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-7480-085-6