Francouzský požár Prahy (1689) - Documenta pragensia monographia 27

Francouzský požár Prahy (1689) - Documenta pragensia monographia 27
Availability: in stock
including VAT
your price214,00 Kč
ps
Jana Pažoutová

Odborná a zároveň poutavá monografie o méně známém (oproti malostranskému požáru roku 1541), avšak stejně rozsáhlém požáru, který zasáhl Staré a Nové Město v roce 1689.

Z obsahu:

Úvod
Typologie pramenů
Literatura
Mezinárodní situace kolem osmdesátých let 17. století
Francouzi v Čechách
"Francouzský" požár Prahy
Vyšetřování
Příprava nového požárního řádu
Židovský problém
"Druhý život" pražského požáru
Závěr
Prameny
Literatura
Použité zkratky
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Zusammenfassung