Gottfried Semper: Věda, průmysl a umění

Gottfried Semper: Věda, průmysl a umění
ISBN: 978-80-87989-14-2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena520,00 Kč
ks
Lada Hubatová-Vacková, Tomáš Zapletal (eds.)

Gottfried Semper: Věda, průmysl a umění

Komentovaný překlad německého spisu Gottfrieda Sempera Wissenschaft, Industrie und Kunst z roku 1852 k českému vydání připravili a obrazovou přílohou doprovodili Lada Hubatová-Vacková a Tomáš Zapletal. Text Věda, průmysl a umění vznikl v přímé návaznosti na londýnskou Světovou výstavu a je referenčním spisem jak pro všechna další vlivná díla architekta a teoretika historismu Gottfrieda Sempera (1803–1879), tak i pro kontext rodícího se uměleckého průmyslu. Umělecký průmysl, který Semper ve své době na příkladu Světové výstavy komentoval, zaznamenal následně po vzoru Anglie obrovský rozvoj i v kontinentální Evropě. Postupně vznikla hustě rozvrstvená institucionální síť uměleckoprůmyslových škol a muzeí. Překlad Semperova spisu je tak podstatný pro pochopení geneze konceptu „Kunstindustrie“ a moderního uměleckoprůmyslového diskurzu. Dvojjazyčná česko-německá edice Semperova někdejšího „programatického“ textu je doplněna o odborné doslovy Jindřicha Vybírala a editorů. Pražská Vysoká škola uměleckoprůmyslová (UMPRUM), jejíž identita a koncepce jsou postaveny na semperovském historickém pojmu, se z uvedených důvodů chopila prvního převedení tohoto textu do českého jazyka. Překlad Tomáš Zapletal. Grafika Štěpán Marko.
……………………………………………
Gottfried Semper (1803–1879) byl významný neorenesanční architekt, teoretik architektury a uměleckého průmyslu. Semper je znám i jako autor vídeňského divadla Hoftheater či Semperoper.

Obsah:
Wissenschaft, Industrie und Kunst - Věda, průmysl a umění. Gottfried Semper
Obrazová příloha I - Světová výstava v Londýně, 1851
Gottfried Semper - architekt a teoretik historismu. Jindřich Vybíral
Kontexty spisu Věda, Průmysl, umění. Lada Hubatková-Vacková, Tomáš Zapletal
Obrazová příloha II - Sbírky předloh
Popisky k obrazové příloze II
Výběrová bibliografie

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2016, rozměr 155 x 235 mm, 238 s., bar., bilingvní - česky a německy, ISBN 978-80-87989-14-2