Grafika v Prazer 1800 - 1830 a Josef Bergler

Grafika v Prazer 1800 - 1830 a Josef Bergler
ISBN: 978-80-85227-98-7
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Roman Prahl (ed.)

Grafika v Praze 1800-1830 a Josef Bergler

Publikace je prvním katalogem raisoné grafického díla Josefa Berglera ml. (1753-1829), prvního ředitele pražské akademie. Soupis se opírá o Berglerovu pozůstalost v Grafické sbírce NG a dále o fondy pražského UPM, Oberhausmuseum v Pasově, MG v Brně a soukromé sbírky Patrika Šimona.

Obsah

Úvodem Roman Prahl
Grafika v Praze a Berglerova kariéra. Roman Prahl
Ikonografie a styl. Roman Prahl
"Erfindungen und Skizzen". Jejich idea a funkce. Roman Prahl
Princip variace. Pavla Matoušková
Kresba a grafika. Karolina Fabelová, Jana Tischerová
Příležitostná grafika. Pavel Kappel
Novoroční přání. Ondřej Chrobák
Inspirace literaturou a knižní ilustrace. Pavla Machalíková
Josef Bergler a rytci. Roman Prahl
Poznámka k soupisu grafiky. Roman Prahl

I. část: Grafické dílo  Josefa Berglera
Náboženské výjevy. Život Krista.
Ostatní náboženské výjevy
Mytologie, historie, alegorie
Génius, Saturn
Amor, putti
Faun, satyr a Bakchus
Živly, stavy, pohromy
Bída a dobročinnost. Mužské akty
Žánry
Rodiny a rozhovory
Děti, hry, učení
Zvířata. Děti a zvířata
Umění a umělci
Podobizny
Vizitky
Titulní listy
Kompozice k osobním příležitostem
Novoroční přání
Pozdravy, charaktery a morality

II. část: Grafiky podle Josefa Berglera
Anonym
Beckenkamp, Peter
Berka, Jan Nepomuk
Blaschke, Johann
Bohmann, Petr
Burde, Josef Karel
Clam-Gallas, Kristián Kryštof hrabě
Czermak (Čermák), Alois
Döbler, Jiří
Drda, Josef (Jan Alois)
Eberenz, J.
Fleischmann, Friedrich
Franza, Petr
Frosch, Karel
Funk, Karel
Gareis, Antonín Jan st.
Gerstner, Joseph
Herzinger (Hertzinger), Antonín
John, Friedrich
Kandler, Vilém
Kromes Ludvík
Kroupa, Jan
Lengweil, Anton
Machek, Antonín
Niederhofer, Josef
Pluth (Bluth), Kašpar
Predl, J. von
Pucherna, Antonín
Quassier, Josef
S. A. / A. S. (monogramista)
Scholl, Daniel
Schuldes, Václav
Tejček, Martin
Wehrle, Karel
Weiss, David
Zimmermann, Karel

Literatura
Jmenný rejstřík

Muzeum umění Olomouc, rok 2007, rozměr 210 x 290 mm, 429 s., bar, bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-85227-98-7