Hergetův plán Prahy 1790/1791

Hergetův plán Prahy 1790/1791
ISBN: 978-80-7649-029-1
Availability: in stock
including VAT
your price935,00 Kč
ps
Marek Lašťovka, Jitka Močičková
Hergetův plán Prahy 1790/1791
Documenta Pragensia Monographia, Volumen 40

Monografie věnovaná unikátnímu rukopisnému plánu Prahy olbřímích rozměrů (245×294 cm), jejíž podstatnou součástí je jeho knižní faksimile v měřítku 1:1 s originálem rozvržená na 99 stran. Knihu provází obsáhlá biografie F. A. L. Hergeta, podrobné rejstříky a mnoho dobových i vysvětlujících vyobrazení.

Obsah:

Předmluva
František Antonín Linhart Herget (1741-1800)
Hergetův plán a obraz Prahy na konci 18. století
Restaurování plánu
Rejstřík k Hergetovu plánu
Rejstřík čísel popisných (+ převodní rejstřík na nová čísla popisná)
Rejstřík jmenný
Seznam pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Summary
Mapová část
Klad listů
Titul plánu

Scriptorium, Historický ústav AV ČR, Praha 2021, rozměr 220 x 300 mm, 208 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7649-029-1