Historická fotografie 2014

Historická fotografie 2014
ISBN: 978-80-7469-029-7
Availability: in stock
including VAT
your price264,00 Kč
ps
Historická fotografie 2014

Sborník přináší čtenáři rozmanité pohledy na úlohu fotografie a její praktické využití. Na příkladech Archivu Národní galerie v Praze je představena fotografie jako pomůcka malířů 19. století, v jiné studii je pak sledován význam fotografie v souvislosti s orální historií a řada dalších. Stalo se již tradicí, že sborník představuje významné fotografické soubory uložené v paměťových institucích, ročník 2014 informuje o fotografiích dokumentujících stavební rozvoj Pelhřimova, historických fotografiích uložených v Archivu města Brna a také Ostravy – Mariánských Hor a Michálkovic na počátku 20. století. Poněkud netradiční pohled přináší článek o vývoji mužské intimity ve fotografii. Četné recenze seznámí čtenáře s uplynulým děním – fotografických výstavách a publikacích.

Obsah

Studie
Fotografie jako pomůcka malířů 19. století - dva příklady z Archivu Národní galerie v Praze. Romana Voháňková
Fotografie ze sbírek Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. a Archivu města Brna v knize vzpomínek "Měla jsem krásné dětství". Jana Nosková, Jana Čermáková
Přednášky s promítáním diapozitivů - jedna z prvních forem vzdělávání fotografů. Pavla Vrbová
Pražské zastavení Okky Offerhaus aneb 21. srpen 1968 očima cizinky. Daniel Povolný
Zapomenutý fotograf, novinář a cestovatel Viktor Mussik. Jiřina Todorovová
Fotografické počátky Přemysla Koblice. Zdeněk Vácha
Přínosy Přemysla Koblice ve fotografické technice a jejich využití v dnešní fotografické praxi. Tomáš Štanzel

Představujeme
Paměť města. Asanace pelhřimovských předměstí na fotografiích Václava Martínka. Miroslava Kvášová
Brno na historických fotografiích Archivu města Brna. František Zřídkaveselý
Fotografie Ostravy-Mariánských Hor a Michálkovic na počátku 20. století. Jiří Hrdina

Různé
Příklad vývoje mužské intimity ve fotografii. Šimon Fiala
Fotografická pozůstalost Ing. Přemysla Koblice, průkopníka české amatérské fotografie. Zdeněk Vácha

Recenze
Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918. Vladimír Březina.
Neproflákaný vojenský čas Josefa Mouchy. Josef Chuchma
Portréty italských pamětihodností v kresbách a historických fotografiích z liechtensteinských sbírek. Radek Slabotínský.
Brno /Brünn 1939-1945. Roky nesvobody / Jahre in Unfreiheit. Radek Slabotínský

Resumé
Pokyny pro autory

Národní archiv ČR, rozměr 210 x 297 mm, 124 s., čb, česky, ISBN 978-80-7469-029-7