Historie předpjatého betonu

Historie předpjatého betonu
ISBN: 978-80-87438-84-8
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena520,00 Kč
ks
Jan Vítek

Historie předpjatého betonu


Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 90. let 20. století. Je rozdělena do 13 kapitol, které se týkají např. počátků předpjatého betonu, mostů z prefabrikovaných nosníků, monolitických i segmentových, průmyslových a pozemních staveb, vozovek, výrobků z předpjatého betonu, výztuže a techniky předpínání, výzkumné činnosti v oboru apod. Jsou citovány význačné osobnosti, které měly zásadní význam pro rozvoj předpjatého betonu, autoři a realizátoři staveb. Dále jsou uvedeny zahraniční i naše zkušenosti z vývoje i realizace předpjatých konstrukcí a výrobků z předpjatého betonu. Publikace je bohatě doplněna technickými výkresy i fotografiemi (cca 300 obr.). Je vydána v Edici Betonové stavitelství a navazuje na již dříve vydanou publikaci Dějiny betonového stavitelství. Obě knihy jsou zdrojem historických informací, souvislostí a poučení pro nové generace projektantů, stavitelů a techniků.

Obsah:

Předmluva
O autorovi

1. Počátky předpjatého betonu
1.1 První představy a stavby
1.2 Sanace základů přístavní budovy v Le Havre
1.3 Železobetonové trámové mosty
1.4 Počátek předpjatého betonu u nás
1.5 Reorganizace stavebnictví
1.6 Kolonáda v Karlových V arech
1.7 Technická literatura a pracovní podmínky
1.8 Zahraniční stavby s předpětím

2 Mosty z prefabrikovaných nosníků
2.1 Nosníky
2.2 Typizace mostních nosníků
2.3 Inovace ve výrobě nosníků
2.4 Podnikové projekty
2.5 Doprava a montáž nosníků
2.6 Železniční mosty

3 Monolitické mosty
3.1 Mosty betonované na pevné skruži
3.2 Mosty betonované letmo
3.3 Nuselský most v Praze
3.4 Později letmo betonované mosty
3.5 Betonování letmo na Slovensku

4 Segmentové mosty
4.1 Segmenty DSO
4.2 Segmenty VPÚ
4.3 Segmenty DPS
4.4 Segmentové mosty montované bez dočasných podpor
4.5 Segmenty SSŽ - FI
4.6 Zavěšené segmentové mosty

5 Posuvné skruže avysouvání konstrukcí
5.1 Stavby mostů na posuvných skružích
5.2 Vysouvání mostů
5.3 Vysouvané mosty u nás

6
 Lávky z předpjatého betonu
6.1 Nosníkové lávky
6.2 Visuté pásy

7 Průmyslové a pozemní stavby, vozovky
7.1 Průmyslové haly
7.2 Typizace a unifikace
7.3 Obytné a administrativní budovy
7.4 Individuální stavby
7.5 Nádrže a sila
7.6 Kontejnmenty atomových elektráren
7.7 Vozovky z předpjatého betonu

8 Výrobky z předpjatého betonu
8.1 Železniční pražce
8.2 Sloupy pro vedení energetických sítí
8.3 Předpjaté betonové trouby
8.4 Tramvajové panely

9 Výztuž a technika předpínání
9.1 Všeobecně
9.2 Patentovaný drát
9.3 Uspořádání výztuže
9.4 Předpínací technika
9.5 Zahraniční systémy předpínání
9.6 Injektáž kabelových kanálků

10 Výzkumná činnost v oboru předpjatého betonu
11 Naše činnost v zahraničí
12 Sanace konstrukcí
13 Společenské organizace a jejich činnost

Literatura
Seznam jmen uvedených v publikaci
Historie předpjatého betonu

Informacni centrum ČKAIT, Praha 2016, 180 x 255 mm, 320 str., ISBN 978-80-87438-84-8