Historik v proměnách doba a prostředí 19. století

Historik v proměnách doba a prostředí 19. století
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena310,00 Kč
ks
Kolektivní monografie Historik v proměnách doby a prostředí – 19. století vychází v celku i jednotlivých studiích z premisy, že vytváření moderního kritického, historiky sebereflektujícího systému se v 19. století ujímaly elity, které svými více či méně otevřeně zveřejňovanými náhledy ovlivňovaly a v lecčems i predestinovaly další národotvorný vývoj. 19. století se díky tomu stalo dobou prudkého rozvoje věd. S tím úzce souvisela obecná touha po vytvoření jednotného systému. Snaha dát všemu předem vymezený řád přitom zpětně ovlivňovala vědu. Historiografie se stala názorným příkladem, že z tohoto proměnlivého procesu pramenilo vytváření základních pro budoucnost užitelných pravidel. 19 století se tím stalo dobou zvědečtění a profesionalizace. Profesionalizující se historiografie vytvořila zřetelný příklad postupujícího vědeckého poznání. 19. století v něm de facto vytýčilo všechny směry stávajícího i budoucího bádání. Předložená kolektivní monografie nevyčerpává celou šíři problémů, které s procesem profesionalizace vědy souvisejí. Ale na několika výrazných a třeba i méně známých příkladech demonstruje nejzřetelnější trendy profesionalizujícího se dějepisectví. Srovnává přitom procesy profesionalizace v západní Evropě s východní Evropou a klade rovněž důraz na porovnání s obdobnými procesy v USA. Soustřeďuje se na roli vzájemné interakce mezi historikem a dobou, v níž žil, na formování historiografických proudů spojených s ideologiemi 19. století, zejména s nacionalismem, ale neponechává stranou otázky šíře politické, společenské a kulturní. V jednotlivých studiích pak jde rovněž o to ukázat postup, možnosti a paralely profesionalizace historie v evropském rámci, a to při zdůraznění českého prostředí