Hotel Intercontinental v Praze

Hotel Intercontinental v Praze
ISBN: 978-80-7480-129-7
Availability: in stock
including VAT
your price527,00 Kč
ps
Kateřina Houšková a kol.

Hotel Intercontinental v Praze

Historie, urbanismus, architektura


Publikace o slavném hotelu InterContinental je poctou ikonické stavbě Prahy z přelomu 60. – 70. let minulého století. Sebevědomá stavba byla realizována v letech 1968–1975 ve stylové poloze domácí obdoby tehdy populárního brutalismu s bohatým výtvarným řešením v interiéru. Hotel, který je výraznou stavbou pražského nábřeží, vznikl pod záštitou a vedením Karla Filsaka z ateliéru Epsilon Projektového ústavu Výstavby hlavního města Prahy ve spolupráci s Janem Šrámkem a kolektivem ateliéru Beta z téhož ústavu a Františkem Cubrou a kolektivem ze Školy architektury na pražské AVU.

Na publikaci, jež vychází z průzkumu prováděného od roku 2014 autorským kolektivem Národního památkového ústavu, se podíleli odborníci z ČVUT v Praze, VUT v Brně, ÚTAM AV ČR a historici architektury. Historicko-umělecký výzkum doplňují 3D modelace, průzkumy konstrukce a materiálů. Monografie je svědectvím spolupráce s žijícími pamětníky, spoluautory stavby, výtvarníky a bývalými hotelovými zaměstnanci.

Kniha by nevznikla bez neobyčejně vstřícného přístupu vedení hotelu a hotelových zaměstnanců, kteří umožnili nejen podrobnou rozsáhlou fotodokumentaci interiérů včetně zázemí, ale poskytli přístup do rozsáhlého hotelového archivu.

Monografie je  třetí publikací v plánované ediční řadě v rámci projektu NAKI II, který se zaměřuje na dokumentaci a průzkum památkového potenciálu architektury 60. a 70. let 20. století. Projekt propojuje výzkumnou činnost Národního památkového ústavu s dalšími odbornými institucemi, projektového konsorcia (ČVUT, VUT a ÚTAM).

Obsah:


Úvod editora

I. Obecné souvislosti

I.1 Vývoj architektury hotelů v mezinárodních souvislostech (Vladimír Šlapeta)
I.2 Šedesátá léta a stavby pro cestovní ruch (Radomíra Sedláková)
I.3 Srovnávací studie a soutěže na hotely šedesátých let v Praze – výstavba hotelu Intercontinental v širších souvislostech (Lenka Popelová, spolupráce Martin Lapšanský)
I.4 Karel Filsak, architekt v diplomatických službách (Radomíra Sedláková)
II. Urbanismus, stavební historie místa a politické souvislosti

II.1 Urbanismus a stavební historie místa (Anna Schránilová)
II.2 Americký hotel v socialistickém Československu. Intercontinental ve společenských a politických souvislostech (Pavla Savická)
III. stavební historie, problematika památkové péče, architektura a interiéry

III.1 Architektura a stavební historie (Matyáš Kracík)
III.2 Interiéry (Kateřina Houšková)
III.2.1 Cesta k jejich vzniku, ideová koncepce, autorské kolektivy
III.2.2 Rekonstrukce podoby prostor (průvodce zaniklými interiéry)
IV. Konstrukce

IV.1 Tvorba digitálního modelu (Hana Hasníková, Kateřina Kulawiecová, Jiří Kunecký)
IV.2 Betony v hotelu Intercontinental (Petr Cikrle, Patrik Bayer, Pavla Rovnaníková)
V. Dokumenty (rozhovory s pamětníky a spoluautory) (Anna Schránilová)

V.1 Rozhovor s Ing. arch. Oldřichem Novotným a Ing. arch. Zdeňkem Rothbauerem
V.2 Rozhovor s Ing. arch. Zdenkou Novákovou
V.3 Rozhovor s bývalým ředitelem hotelu, Ing. Pavlem Hlinkou
Resumé (Kateřina Houšková)

Seznam pramenů a literatury

Seznam použitých zkratek

Národní památkový ústav, Praha 2019, 215 x 280 mm, 256 str., ISBN 978-80-7480-129-7