Hraběcí obory

Hraběcí obory
ISBN: 978-80-87810-36-1
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Renata Tišerová, René Bělohradský, Markéta Kavková

Hraběcí obory

Odkaz Clam-Gallasů v krajině Jizerských hor


Publikace shrnuje výsledky dokumentace současného stavu obor pro chov vysoké a černé zvěře založených v druhé polovině 19. století šlechtickým rodem Clam-Gallasů v Jizerských horách. Faktickou část shrnující historii obor, jejich popis a průběh dokumentace doprovází bohatá obrazová příloha v podobě historických i současných fotografií, historických map a archivních plánů. Kniha je dále doplněna současnou mapou s vyznačeným průběhem oborního plotu.

Obsah:

Slovo úvodem
Nástin historie
Z čeho se obory skládají
Popis průběhu oborního plotu
Dokumentace obor a evidence jejich prvků
Resumé
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, Liberec 2019, 128 str., 115 x 190 mm, ISBN 978-80-87810-36-1