Hrady přechodného typu v Čechách

Hrady přechodného typu v Čechách
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena285,00 Kč
ks
Tomáš Durdík

Hrady přechodného typu v Čechách

Objevná publikace detailně a s bohatým ilustračním doprovodem prezentuje výsledky autorových archeologických výzkumů královských hradů Hlavačov, Angerbach a Tachov, stejně jako výsledky výzkumu A. Hejny na hradě Týnec nad Sázavou. Dále je pozornost věnována 8 dalším formou povrchového průzkumu a drobné sondáže u zkoumaných příbuzných hradů (Ruchomperk / Velký Kouřim/, Hrad pod Hrnčířem u Petrovic, Hlavačov u Chocně, Hořovice, Hrad u Kvítkova, Hrad u Čtyřkol, Skara / Úvaly/ a Vimberk). Ve všech případech je plastického obrazu hradu dosaženo pomocí komplexního pojednání složité problematiky jeho historie a podoby, stejně jako zhodnocení dosavadních archeologických nálezů a jejich výpovědi v širších souvislostech. Charakteristické znaky, spojující všechny tyto hrady, z nich umožňují vytvořit typ nazvaný hrady přechodného typu, náležející nejstaršímu horizontu českých královských hradů. Publikací prezentovaný, díky výsledkům archeologických výzkumů posledních 35 let nově rozpoznaný, hradní typ představuje významnou součást procesu společenských změn, které v Čechách proběhly v 13. století.

Obsah:

Úvod

Hlavačov u Rakovníka
Angerbach u Kožlan
Tachov
Týnec nad Sázavou
Další možné hrady přechodného typu
Shrnutí a interpretace
Hrady přechodeného typu v rámci české hradní architektury 13. století
Literatura
Soupis ilustrací
Burgen des Übergangstyps in Böhmen
Verzeichnis der Abblidungen