Hrob neznámého vojína

Hrob neznámého vojína
ISBN: 978-80-7036-658-5
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Viktor Šimek
Hrob neznámého vojína
Jeho vývoj a místo v českém prostředí

Kniha Hrob Neznámého vojína nabízí čtenářům první komplexně zpracovanou studii symbolického monumentu. Objasňuje okolnosti vzniku ústředního pietního místa, jeho podoby a seznamuje čtenáře s téměř stoletým vývojem. Institucionalizovaná podoba piety na padlé v českém prostředí přežila 6 státních útvarů i dvě totality. Brzy si budeme připomínat stoleté výročí jejího vzniku. Za století prošla instituce dynamickou proměnou a každá epocha dějin se do ní svým osobitým způsobem otiskla. Dnešní podoba je tak němým svědkem vývoje české státnosti. Kniha mimo historické studie nabízí velké množství dosud nezveřejněných fotografií.

Obsah:

Úvod

Instituce hrobu Neznámého vojína ve světě
Úvaha nad smyslem Neznámého vojína
Francouzský Neznámý voják
Britský Neznámý bojovník
Polský Neznámý voják
Američtí Neznámí vojáci
Srbský Neznámý junák
Německá Nová stráž
Různé přístupy při tvorbě institucionalizované podoby hrobu

V předvečer vzniku instituce Neznámého vojína
Vytvoření legionářského kultu
Kenotaf jako první předzvěst vytvoření instituce

Instituce hrobu Neznámého vojína v letech 1922-1939
Zárodek instituce
Zborovský mýtus
Proces „výběru” Neznámého
Proces exhumace a cesta do Prahy
Funkce instituce za první republiky
Hledání nových prostor
Návrh na zřízení druhé instituce

Hrob Neznámého vojína a protektorát
První protiněmecké protesty
Německý rozpor
Poslední týdny instituce

Restaurace hrobu Neznámého vojína
Prostor Staroměstského náměstí
Nostalgické čestné stráže
Rozmanitost čestných stráží
Hledání nového místa
Oslabení legionářské tradice

Instituce hrobu Neznámého vojína v nové epoše 1948-1989
Nový náhled na instituci
Exhumace Neznámého bojovníka
Slavnostní uložení
Dukelský mýtus

Instituce hrobu Neznámého bojovníka v novém miléniu
Stav ostatků Neznámého bojovníka
Neznámý vojín
Slavnostní uložení
Čestné stráže
Současná role instituce

Závěr
Resumé
Seznam archivních pramenů, literatury a internetových zdrojů
Soupis zdrojů příloh

Národní muzeum, Praha 2021, rozměr 200 x 240 mm, 135 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7036-658-5