Husákovo 3+1

Husákovo 3+1
ISBN: 80-86863-21-2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena300,00 Kč
ks
Lada Hubatová-Vacková, Cyril Říha (eds.)

Husákovo 3+1


Bytová kultura 70. let


Předmětem knihy, která může sehrát roli katalogu výstavy i samostatné knižní publikace, je zkoumání sídlištního životního stylu, bytové a spotřební kultury 70. let. Na sídlišti doposud žije více než třetina obyvatel České republiky, proto tento způsob života a jeho estetický kontext nelze ignorovat. Masová výstavba panelových sídlišť a typizovaných rodinných interiérů husákovského 3+1 představuje specifický fenomén, vycházející z konkrétní politické situace a komunistické ideologie normalizačního období Československa. Jedná se o bezpochyby kontroverzní a komplexní téma, kterému v rámci studia dějin architektury, designu a estetiky – kromě apriorního odporu, lhostejnosti a hanlivých přívlastků – nebyl doposud věnován prostor k hlubšímu zkoumání. Součástí historického výzkumu v oblasti umění, designu, masové spotřební i bytové kultury je nejenom oblast vysokých, obecně pozitivně přijímaných stylových epoch, ale také projevů nejednoznačných. Zkoumání běžného, masově rozšířeného stylu vypovídá o historii země často mnohem autentičtěji než vrcholné projevy designu. Sídlištní kultura je významným dobovým jevem; jejím záměrným potlačováním se vystavujeme nebezpečí, že postupně z paměti vytěsníme celé vrstvy historie jen proto, že v následné době nebyly populární. Kniha předkládá jednotlivé „záběry“ různých vrstev života 70. let, v nichž se uplatňuje sídlištní architektura a design. Sestavením těchto „záběrů“ pohybujících se na různých měřítcích (od urbanistického kontextu, přes typologii bytů, standardní vybavení jednotlivých místností po detail) jsme chtěli zachytit úhrnnější obraz bytové kultury „Husákovy éry“. Publikace chce reflektovat především estetiku každodennosti, běžný, lidový styl této doby.

Obsah:

Úvod

Autorské příspěvky
Cyril Říha: V čem je panelák kamarád. Kvalitativní ohledy kvalit české panelové výstavby 70. let
Lucie Zdražilová: Domov na sídlišti: mýtus nebo realita?
Vendula Hnídková: Panel bez roucha
Ondřej Smíšek: Téma předměstí z technického pohledu. V československu používané panelové soustavy
Šárka Koukalová: Hromadná bytová výstavba 70. let v severovýchodních Čechách
Lada Hubatová-Vacková: Interiér panelového bytu: lidový sloh 70. let, jeho zrna i plevy
Martin Franz: Jeden den v jedné kuchyni. Vaření v panelákové kuchyni v 70. letech 20. století.
Jindra Tichá: Sektorový nábytek a jeho proměny od dob meziválečných do 70. lete
Barbara Špičáková: Universal
Kristýna Zajícová: Z čeho jsme pili a jedli v 70. letech
Milan Salák: Husáíkovo pískoviště a děstký pokoj
Jan Čumlivski: Analýza typografie tiskovin 70. let
Ondřej Přibyl: Zátiší

Rozhovory
Lucie Zdražilová: Rozhovor s Jiřím Musilem o bydlení na sídlišti
Michaela Jehlíková Janečková: Rozhovor s Jiřím Witzanym o 70. letech ve stavebnictví
Šárka Koukalová: Rozhovor s Janem Koubou a Milanem Míškem v Teplicích
Jindra Tichá: Rozhovor s Lenkou Žižkovou: bytová kultura 70. let aneb o životě na sídlišti
Lada Hubatová-Vacková: Rozhovor s Ivanou Čapkovou o Ústavu bytové kultury a interiérech panelových bytů
Kristýna Zajícová: Rozhovor s Václavem Zajícem o navrhování a výrobě užitkového skla

Kronika 70. let
Dobová obrazová dokumentace
Popisky k obrazové dokumentaci
Současný sběr - Fotografie předmětů ze 70. let
English Summary

UMPRUM, Praha 2018, 2. vydání, 368 str., 210 x 150 mm, ISBN 978-80-87989-65-4