Ikonografie: témata, motivy, interpretace

Ikonografie: témata, motivy, interpretace
ISBN: 978-80-246-2513-3
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena380,00 Kč
ks
Biegel, Richard - Konečný, Lubomír - Ottová, Michaela - Prahl, Roman (eds.)

Ikonografie: témata, motivy, interpretace

Z předmluvy:
Již z letmého pohledu na předložené studie je zřejmé, že obor pěstovaný pod vžitým titulem „ikonografie křesťanského umění“ se neustále a nevyhnutelně prolíná s „klasickou ikonografií“, jejíž doménou jsou odkazy na antiku ve všech možných následných interpretačních vrstvách. Stejně tak je zřejmé, že pojem „ikonografie“ je klíčový nejen pro malířství a sochařství, ale i pro porozumění symbolismu architektury a dalších, primárně nefigurativních oblastí. Právě toto neustálé prolínání jednotlivých výtvarných kategorií, formy a obsahu či významu a symbolu je ostatně onou životodárnou půdou, z níž vyrůstá poutavé dobrodružství porozumění řeči uměleckých děl, k němuž bychom vás chtěli prostřednictvím této knihy pozvat.

Obsah:

Tomáš Zima: Profesor Jan Royt šedesátiletý
Richard Biegel, Lubomír Konečný, Roman Prahl: Úvodem

Umění středověku
Ivan Hlaváček: Knižní mecenát 14. století v Čechách
Petr Sommer: Sázavská ikonografická drolerie
Jiří Kuthan: Císař Karel IV. a jeho pobyty ve Francii. K inspiračním zdrojům Karlova zakladatelského díla
Ivo Hlobil: Divý muž se lvem v klenotnici kostela P. Marie před Týnem v Praze
Ivan Gerát: Historická pamäť a hagiografická typizácia v stredoveku - poznámka k ladislavským cyklom
Michaela Ottová: Sv. Anna Samotřetí a ostatky jejích ňader
Petr Jindra: Poušť, padající rosa a rozkvetlý pažit. K ikonografii desky Zvěstování Panně Marii tzv. Vyšebrodského typu
Viktor Kubík: Poznámky k možnostem obsahové interpretace akantové ornamentiky ve vývoji systému výzdoby středověkých rukopisů
Aleš Mudra: "Nejozdobenější nebe": K zobrazování květin na klenbách pozdně středověkých kostelů
Jan Dienstbier: Poznámka k poznámce. Ikonografie a emauzský typologický cyklus.
Petr Skalický: Dic, quaenam doctrina! Možná ideová a ikonografická východiska malířské výzdoby kostela sv. Apolináře v Praze.

Od renesance k baroku
Lubomír Konečný: Paralipomena k autoportrétům Petra Brandla a Jana Kupeckého
Vít Vlnas: Leopoldus - Pello Duos. Poznámky k ikonografii maleb Jana Rudolfa Byse ve Strakově paláci v Praze
Martin Zlatohlávek: Hle, Beránek Boží. Prst Jana Křtitele, osecký klášter a Anton Kern
Marie Šedivá Koldinská: Bitva na Bílé hoře a bělohorské motivy mezi mýtem, stereoptypem a tradicí. K ikonografickým aspektům historické paměti
Petr Macek - Richard Biegel: Létající křeslo Její královské Výsosti.
Kateřina Adamcová: "Pohleďte na ptactvo nebeské..." Apoštolský akcent v ikonografickém programu sousoší sv. Kajetána na Karlově Mostě

Od 19. století do současnosti:
Petr Wittlich: Druhý Mojžíš sochaře Jana Bílka
Roman Prahl: Poznámky ke Svaté Ludmile od Gabriela Maxe a k jejímu statusu
Vojtěch Lahoda: Vrak automobilu v krajině. K ikonografii odpadu
Marie Klimešová: Skutečnost obsáhnout nelze: Zavřené oči Zbyňka Sekala
Marie Rakušanová: Mocná čára. Gombrichovy Icones Symbolicae v rozšířeném interpretačním poli.
Zuzana Štefková: Myslet propast. Mateřský autoportrét v českém a slovenském současném umění.

Bibliografie
Bibliografie Jana Royta
Seznam vyobrazení.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2017, 1. vydání, rozměr 165 x 235 mm, 360 s., čb, česky, ISBN 978-80-246-2513-3