Industriální soubory v Ostravě

Industriální soubory v Ostravě
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena85,00 Kč
ks

Věra Kučová. Miloš Matěj

Industriální soubory v Ostravě.

Vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Národní památkový ústav v Ostravě publikaci vydal u příležitosti mezinárodní konference s cílem zviditelnit, přiblížit veřejnosti a zdůvodnit návrh k nominaci vybraných průmyslových areálů, které symbolizují význam těžby uhlí a zpracování železa na Ostravsku. Jsou to větrná jáma Vrbice v Hrušově, důl Michal v Michálkovicích, důl Hlubina ve Vítkovicích spolu s koksovnou a vysokými pecemi Vítkovických železáren a v neposlední řadě důl Anselm v Petřkovicích. Tyto památky jsou historickým dokladem hospodářského vývoje Ostravy a svým rozsahem, typologickou jedinečností a stupněm dochování patří k nejvýznamnějším průmyslovým areálům v rámci evropského industriálního dědictví. Proces zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO je teprve na začátku a nelze jej uspěchat. Informovanost všech zainteresovaných a široké veřejnosti je však nezbytná a k tomu má přispět právě vydaná publikace.