Jáchymov - Jeviště bouřlivého století

Jáchymov -  Jeviště bouřlivého století
ISBN: 978-80-87912-98-0
Availability: in stock
including VAT
your price405,00 Kč
ps
Klára Pinerová

Jáchymov

Jeviště bouřlivého století


Město Jáchymov představuje pomyslné jeviště, na kterém se odehrávala řada zásadních scén charakteristických pro české dějiny dvacátého století. Na osudu tohoto horského pohraničního města můžeme kupříkladu sledovat rozmach lázeňského letoviska, meziválečnou radikalizaci, poválečné vysídlení českých Němců a jejich postupné nahrazení „národně spolehlivým“ obyvatelstvem. Důležitou roli hrála intenzivní těžba uranové rudy a využívání nucené práce vězňů. V sedmdesátých a osmdesátých letech čekal město značný úpadek. S fenomény bouřlivého dvacátého století se Jáchymov dodnes těžce vyrovnává. Čtyřiadvacet historiků, literárních vědců, kunsthistoriků, antropologů a zástupců dalších vědních disciplín se ve svých studiích zamýšlí nad dějinami Jáchymovska a nabízí různé přístupy k historickým událostem a jejich interpretaci.

Obsah:


Úvod

Jáchymov ve 20. století. Možnosti a meze dosavadního výzkumu a jeho další směřování

Kulturní krajina Jáchymova a její lidé
Stavební vývoj města Jáchymov ve 20. století
Obyvatelstvo německé národnosti Jáchymovska po roce 1945
Hraniční pásmo Jáchymov (1951-1956)
Richard Schmidt - historik Jáchymovska

Jáchymovský uran a jeho těžba
Obchodování s jáchymovským radiem a radiovými preparáty v 1. polovině 20. století
Politické cíle a praktické důsledky těžby uranové rudy v Jáchymově po druhé světové válce
Čtyři města, která se přestěhovala. Lokální a globální historie hornictví ve dvacátém století
Těžba uranové rudy v Československu a východním Německu Strategie získávání pracovních sil
Jáchymovské doly a vznik pracovních táborů v souvislostech politiky řízení pracovních sil v poválečném Československu

Nucená práce na Jáchymovksu
Na polích a v dolech. Nacistické nucené práce v Jáchymově
Náčrt organizace bezpečnostních složek na Jáchymovsku v letech 1946–1959
Střežení nesvobodných pracovních sil na Jáchymovsku po druhé světové válce
Političtí vězni v Jáchymově (1949–1961)
Zemřelé nesvobodné pracovní síly v uranovém průmyslu na Jáchymovsku (1946–1961)
Vybrané útěky z jáchymovských táborů

Jáchymov v literatuře a vzpomínkách
Obraz Jáchymova v próze
Fenomén lágrové poezie
Humor v prostoru smrti. Žertovné vztahy a parodie

Jáchymovsko jako místo paměti
Jáchymov a jeho okolí po roce 1945 optikou domovských novin Mei’ Erzgebirg’ (1954–1959)
Jáchymovské peklo – místo setkávání a vzpomínek
Jáchymovské peklo – komu patří?
Pozůstatky pracovních táborů na Jáchymovsku – průzkum tábora Nikolaj

Archivní a jiné prameny
Hacht, Hacht such mei Nast! – Jáchymovské a krušnohorské „marginálie“ z fondů Etnologického ústavu

Summary
Resümee
O autorech
Seznam literatury a pramenů
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení
Seznam tabulek a grafů
Jmenný rejstřík

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2018, 170 x 250 mm, 432 str., ISBN 978-80-87912-98-0