Jáchymovské tábory - Peklo, ve kterém mrzlo

Jáchymovské tábory - Peklo, ve kterém mrzlo
ISBN: 978-80-905864-8-2
Availability: in stock
including VAT
your price690,00 Kč
ps
Zdeněk Bauer a kol.
Jáchymovské tábory - Peklo, ve kterém mrzlo
Trestanecké tábory na Jáchymovsku a exemplární pranýřovací tresty pro odpírače těžby uranové rudy

Mimořádně rozsáhlá kniha, která se pokouší zacelit dosavadní absenci komplexní historické práce na téma trestanecké uranové tábory na Jáchymovsku. Publikace obsahuje čtivý text a více než 400 obrazových příloh, často zcela neznámých. Autoři čerpali z celé řady doposud neznámých archivních i narativních pramenů.

Uranové tábory na Jáchymovsku, Hornoslavkovsku a Příbramsku fungovaly mezi roky 1949 až 1961. Zdejší vězňové byli nuceni jako novodobí otroci těžit uranovou rudu pro Sovětský svaz. Jedinci, kteří odpírali těžit uran, byli podrobováni exemplárním sadistickým trestům. Publikace je určena odborníkům i laikům, kteří chtějí událostem rozumět do hloubky a v souvislostech.

Obsah:

Prolog

Obsah, účel a zdroje předkládané knihy • Charakter publikace • Struktura knihy

Vězeňský systém, trestanecké práce a koncentrační tábory

Vězeňský systém a přikázané vězeňské práce • Otrocké práce a trestanecké kolonie • Různé tábory koncentračního typu • Charakter tuzemských poválečných táborů

Uran a radium z Jáchymovska

Rozkvět lázeňského města • V Říšské župě Sudety • Poválečný rozvrat jako začátek nového chaosu

Těžba uranu a tábory v letech 1946–1951

Národní podnik Jáchymovské doly • Začíná hon na pracovní síly • Němečtí váleční zajatci a vývoj ostrahy • Budování trestaneckých táborů pro československé vězně • Ostraha trestanců a táborů • Oplocení trestaneckých táborů • Krušný život v krušnohorských táborech • Denní režim táborového vězně • Ovládnutí podniku Jáchymovské doly a spory s orgány SVS • Stavební, hygienické a zdravotní nedostatky táborů • Špatná organizace práce a nedostatečná výstroj • Sovětizace justičního aparátu • Radikalizace složek SVS • Ostraha SVS versus sovětští instruktoři a SNB Jeřáb • Společný úděl SVS a SNB • Oficiální komunikace trestanců s příbuznými • ‚Bylo i pár slušných bachařů‘ • Společenský status státních, tj. politických vězňů • Odsouzenci v rámci poválečné odplaty (retribuce)

Trestanecké tábory ve správě SNB

Obsazení táborů složkami SNB • Kauza Martínek a spol. • Nastolení vojenského řádu a systematické šikany • Maximalizace otrockých sil • Přeprava trestanců hromadně spoutaných v laně • Samospráva odsouzených • Období největšího hladu • Rajóny zvané „brigády“ • Útěky z trestaneckých táborů • Vývoj v údržbě a vybavení táborů • Vývoj pracovní vybavenosti vězňů • Pokračující nedostatky ve zdravotní péči • Pomoc i nátlak od sovětských inženýrů • Civilisté na Jáchymovsku a dobová propaganda • Těžba a vývoz uranu předmětem špionáže • Politické změny roku 1953 • Změny v politice diferencovaného stravování • Oficiální, i neoficiální kulturní činnost v táborech

František Paleček vulgo Dvořák

Albín Dvořák alias František Paleček • Rodinné a sociální zázemí Františka Palečka • Vstup do KSČ a složek MV • Nikoho prý nezastřelil • Obávaný a nevypočitatelný surovec • »Palečkův hrad« • Palečkův nečekaný obrat v roce 1953 • Vyhledával diskuze s některými vězni • Odchod z Jáchymovska • Na VII. správě StB

Týrání zimou jako nástroj represe

Sčítací nástupy, apely a filcunky • Vývoj táborové korekce • Podzemní bunkr • Shodná podstata všech táborových korekcí

Táborový pranýř za protesty a vzdor

Pranýř • Vojenský polní trest prvního stupně • V táborech a věznicích • Pranýřování u plotu na táborech nucené práce • Pranýřování za přestupky proti řádu trestaneckých táborů • Tresty nařízeného stání v areálu tábora Rovnost • Případ Andreje Podobena • Spoluzodpovědnost některých táboráků

Pranýř za odpírání těžby z důvodu svědomí

Ateistický stát versus náboženství • Baptisté • Adventisté sedmého dne • Svědkové Jehovovi • Vzájemné vztahy mezi svědky Jehovovými a politickými vězni • Táborová koexistence adventistů a svědků Jehovových • Solitéři • Důvody pro odmítání pozdravu dozorců • Pokusy o převýchovu odpíračů těžby uranu • Tři a více na Rovnosti • Pokračující represálie během zimy 1952–1953

Fixování k pranýři, odvozy těl a pokusy o ututlání případů

Vázání do drátů a pranýřování na střechách • „Poté je odvezli neznámo kam“ • Neúspěšná vyšetřování v roce 1953

Trestanecké tábory v letech 1954 až 1961

Poslední velké vzepětí represálií • Případ Požár • Nudlová aféra a další soudobé rebelie • Zlepšování hygienických a životních podmínek vězňů • Pokles těžby uranu a změny v ostraze táborů • Pracovní morálka vězňů po zmírnění represí • Volnočasové aktivity v táborech druhé poloviny padesátých let • JAV • »Justiční« statek Sýrovice – svět sám pro sebe • Ekonomika provozu jáchymovských dolů • »Zisky« trestanců v uranovém průmyslu • Souhrnné počty nasazených trestanců a statistika úmrtí • Likvidace Správy MV Jáchymov a posledních táborů

Vyšetřovací komise 1968–1970

Pražské jaro 1968 a činnost bývalých politických vězňů • Ohlasy mediální kampaně • Vznik zvláštní mezirezortní inspekce • Průběh prošetřování • Ponižování trestanců • Korekce a pranýřování • Počasí na Jáchymovsku • Zdravotní a lékařská péče • Fyzické násilí a ublížení na zdraví • Závěrečné hodnocení činnosti Zvláštní inspekce SNV ČSR • Rehabilitace a jiná právní vypořádání • Aktuální stav táborových areálů a možnosti dalšího bádání

Závěr

Koloniální praktiky a sovětský systém • Provoz táborů v letech vrcholné militarizace • Stupňování táborových represí • Závěrečné období existence uranových táborů • Legendy versus realita, poučení a varování

Jáchymov Camps – Hell where it was freezing (anglické resumé) • Slovníček důlních a muklovských pojmů • Slovníček místních jmen • Poznámky • Prameny a literatura • Přehled použitých značek a zkratek • Jmenný rejstřík • Věcný rejstřík

Nakladatelství Zdeněk Bauer, Praha 2019, rozměr 150 x 210 mm, 960 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-905864-8-2