Jan E. Koula. Důvěrná architektura

Jan E. Koula. Důvěrná architektura
ISBN: 978-80-86863-49-8
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena222,00 Kč
ks
Marcela Suchomelová (ed.)

Jan E. Koula. Důvěrná architektura

Projekt edičního výboru rukopisných textů autobiografické, vlastní literární i přednáškové povahy architekta Jana E. Kouly (1896–1975). Chronologický písemný projev samotného autora, jeho životopisného vyprávění je velmi citlivou osobní zpovědí sledující a mapující v souvislosti s dobovými reáliemi události od architektova dětství téměř po poslední chvíle života. Ke stěžejní kapitole bude patřit vzpomínka na jeho profesní vrchol jako architekta, publicisty i pedagoga. Ostatní kapitoly pak doplňují informace ze života společenského, převážně prvorepublikového „běsnění funkcionalismu“. Mnohé črty se dotýkají přátel i kolegů Jana E. Kouly. K nejpůsobivějším patří kapitola o Koulově dětství a studijních létech, kde je podána faktografická a místopisná črta o Bubenči, o stavebním ruchu bubenečské vilové čtvrti na počátku 20. století. Zároveň je zajímavá a přínosná srovnávací paralela ve vyprávění autora o soudobé architektuře a o prostředí mezi architekty, či text motivovaný Koulovým celoživotním zájmem o lidové stavitelství.

Obsah:
Vzpomínky
Vila Ivanka
Zájem o architekturu: Styl / Stavitel / Stavba / Stroje na bydlení / Soutěže
Spisovatelství
Národopis
Malířské cestování
Působení pedagogické, architektů a architektur

Setkání
Proč mi nepodepsal AL své Řeči do prázdna
Polobotky AL v taxi
Lví hlavy v Brně
Jak jsem uvítal LC
S LC po Praze
Život a sen BF

Texty:
Zařízení nejvnitřnější
O bytové poradně a třech otázkách
Typová knihovna dp 38
Interiér
Civilní demokracie bydlení
Architektonická mravnost

Přílohy
Obrazová dokumentace
Doslov - Bibeloty života
Zkratky
Biografie
Architektura
Bibliografie
Literatura
Zdroje obrazové dokumentace
Výběrový jmenný a lokační rejstřík

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, r. 2013, 145 x 180 mm, 208 s., ISBN 978-80-86863-49-8