Josef Kalousek. Historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století

Josef Kalousek. Historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století
ISBN: 978-80-7420-055-7
Availability: in stock
including VAT
your price348,00 Kč
ps
Bohumil Jiroušek

Josef Kalousek

Historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století

Josef Kalousek (1838–1915) byl historikem, jenž se zároveň aktivně účastnil národního života druhé poloviny 19. století. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem české občanské společnos­ti té doby, k okruhu nejbližších spolupracovníků F. Palackého a F. L. Riegra, blízko měl k W. W. Tomkovi. Uplatnil se jako pedagog, novinář, historik i politik, a to nejen jako spolupracovník českých politických elit (staročechů), ale krátce i jako poslanec českého zemského sněmu.

Česká moderní historiografie doposud věnovala Josefu Kalouskovi spíše okrajovou pozornost, monografie Bohumila Jirouška tento dluh splácí. Přistupuje k němu ze široké historické perspektivy, ukazuje ho ve vztazích s jeho kolegy a zabývá se otázkou slučitelnosti kariéry vědce a univerzitního učitele s veřejnou činností mimo vědecké prostředí.

Obsah:

Úvod
Josef Kalousek v české historiografii aneb o pramenech a literatuře
Čas mládí a studií
Sblížení se staročeskou stranou
České státní právo
Docentem pražské univerzity
Mimořádným profesorem
Spor o Rukopisy
Řádným profesorem
Agrární dějiny
Poslední léta života
Závěry

Summary
Zusammenfassung
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík

Nakladatelství ARSCI, Praha 2018, rozměr 150 x 206 mm, 288 s., česky, ISBN 978-80-7420-055-7