Kdo vyšívá, nehřeší

Kdo vyšívá, nehřeší
ISBN: 978-80-244-5998-1
Availability: in stock
including VAT
your price500,00 Kč
ps
Alena Nachtmannová (ed.)
Kdo vyšívá, nehřeší
Liturgické textilie z darů českých šlechtičen

Katalog je věnován dosud velmi málo zkoumaným tématům umělecky ztvárněných parament a významu ruční práce v životě urozených žen. V katalogu prezentované kasule a pluviály představují nejkrásnější díla vyšívačské práce od baroka po secesi ze sbírek Národního památkového ústavu a pražského arcibiskupství, která byla darována či přímo zhotovena českými šlechtičnami nebo členkami rodu Habsburků. V úvodní části je téma zasazeno do co nejširších souvislostí. Pozornost je věnována každodennímu životu aristokratických žen i tomu, jak se ruční práce odrazily v zámeckých interiérech. Pozornost je upřena také na vývoj vyšívacích technik a vzorů. Další studie se zaměřují na spojení šlechty a církve: církevním obřadům a svátkům v životě šlechticů, jejich vztahu k zámeckým kaplím i kostelům na panství či kariéře šlechticů v církvi.

Obsah:

Úvod
Studie
  „Kdo vyšívá, nehřeší.” Každodennost českých šlechtičen mezi barokem a moderní dobou (Alena Nachtmannová)
  Kariéry šlechticů v církvi, šlechtici jako patroni (Jitka Jonová)
  Srdce rodů (Radek Martínek)
  Zámecká kaple a její vybavení (Radek Martínek)
  Život zámecké kaple (Radek Martínek)
  Vše pro šikovné ruce tvořící krásu. Historický mobiliář hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu určený pro ruční textilní práce (Milan Jančo)
  Historie vzorů a vzorníků ručních prací (Veronika Pilná)
  Vyšité prosby a díky. Liturgický textil od českých šlechtičen z prostředí hradních a zámeckých kaplí (Marie Kuldová)
Životopisné medailony vyšívajících dam (Petra Medříková)
Katalog (Marie Kuldová, Radek Martínek)
Slovníček názvů liturgického textilu (Radek Martínek)
Resumé

Univerzita Palackého, Olomouc 2021, rozměr 170 x 245 mm, 367 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-244-5998-1