Knihovna jezuitské koleje v Telči

Knihovna jezuitské koleje v Telči
ISBN: 978-80-7286-359-4
Availability: in stock
including VAT
your price249,00 Kč
ps
Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Hlaváčková, Hedvika Kuchařová (ed.)

Knihovna jezuitské koleje v Telči

Katalog výstavy Knihovna jezuitské koleje v Telči, která byla připravena v rámci projektu NAKI II Telč a jezuité, řád  a jeho mecenáši, shromažďuje naše dosavadní poznatky o fungování a obsahu knihovny telčského řádového domu. První část knihy tvoří úvodní studie.První seznamuje čtenáře s předpisy, kterými  se jezuité  při správě svých knihoven řídili, druhá popisuje dějiny telčské knihovny, třetí sleduje úlohu knihovníků při její správě. Další dva texty přibližují strukturu knižního fondu.Jeden z nich dává nahlédnout do systému katalogizačních skupin a sleduje jejich obsah, druhý vysvětluje, co znamenala četba proformaci jezuity zejména během tzv. třetíprobace, a jak to mohlo ovlivňovat výběr nakupovaných knih. Šestá kapitola se snaží odpovědět na otázku, kde se v koleji knihovna nacházela a jak vypadalo její zařízení. Poslední text  stručně  nastiňuje  osudy knihovny po zrušení řádu a ukazuje možnosti rekonstrukce jejího fondu. Katalogová hesla jsou věnována především vystaveným knihám, které se dnes nacházejí v knihovně novoříšské kanonie, jež v roce 1776 zakoupila nejen více než 600 knih telčských jezuitů, ale i kolejní knihovní nábytek.

Obsah
Úvod
Knihovny jezuitských řádových domů ve světle řádových předpisů. (Kateřina Bobková-Valentová)
Dejiny knihovny koleje a domu třetí probace v Telči. (Hedvika Kuchařová)
Knihovní fond, jeho striktura a proměny (Hedvika kuchařová, Kateřina Bobková-Valentová)
Duchovní četba ve třetí probaci. (Petr Havlíček, SJ)
Prostory a vybavení telčské knihovny (Ondřej Hnilica, Dominik Matus)
Osud knihovny po zrušení řádu a možnosti rekonstrukce fondu (Hedvika Kuchařová)

Katalog
Summary
Ediční poznámka
Seznam telčských knihovníků
Seznam pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík

Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2020, rozměr 160 x 230 mm, 171 s., česky, bar., ISBN 978-80-7286-359-4