Knižní kultura českého středověku

Knižní kultura českého středověku
ISBN: 978-80-7649-012-3
Availability: in stock
including VAT
your price968,00 Kč
ps
Michal Dragoun - Jindřich Marek - Kamil Boldan - Milada Studničková
Knižní kultura českého středověku

Kniha představuje českou středověkou knižní kulturu a její média, tedy rukopisy a inkunábule. Popisuje, jak se knihy psaly a později tiskly, užívaly a shromažďovaly. Zaměřuje se především na památky latinského kulturního okruhu z území Českého království a Moravského markrabství z období od 9. století do roku 1500, tedy do doby, kdy tisky začaly i v české knižní kultuře významně převládat. Zahrnuje jak produkci knih, tak jejich recepci ve společnosti. Sleduje postupné přesuny těžiště knižní kultury mezi různými sociálními prostředími, stejně jako rozšiřování a proměny žánrového spektra opisovaných a tištěných děl a také doplňování zpočátku dominantní latiny texty v národních jazycích. Závěrečná kapitola se věnuje fenoménu iluminovaných rukopisů, včetně rozličných funkcí malířské výzdoby, které se v průběhu středověku částečně měnily. Zabývá se tvorbou nejvýznamnějších iluminátorů jak v obdobích, kdy zásadní roli hrály zahraniční vzory, tak i v dobách, kdy česká knižní malba dosáhla vrcholu a významnou měrou inspirovala okolní země. Text doprovází více než 250 barevných vyobrazení z padesátky zahraničních i domácích paměťových institucí.

Obsah:

Úvod
Knižní kultura doby přemyslovské a lucemburské
Knižní kultura od začátku husitství do konce vlády Jiřího z Poděbrad
Knižní kultura doby jagellonské (do roku 1500)
Iluminované rukopisy českého středověku

Seznam literatury
Rejstřík jmenný a věcný
Rejstřík rukopisů
Summary

Scriptorium, Dolní Břežany 2020, rozměr 240 x 305 mm, 400 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7649-012-3