Konec (s)nové epochy. Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona

Konec (s)nové epochy. Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena985,00 Kč
ks

Patrik Šimon

Konec (s)nové epochy

Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona

Publikace Konec (s)nové epochy je katalogem stejnojmenné výstavy.

Umělecký styl secese se formoval na konci 19. století v celé Evropě a dozníval v prvních desetiletích 20. století. Secese – secession – znamená odchod, v umění odchod/rozchod se stávajícími akademismy a ostatními styly. Ve Francii je tento styl známý pod názvem art nouveau, v Německu pod názvem der Jungendstil, svými názvy tak vyjadřuje optimismus, potřebu nového výtvarného projevu, naplněného mládím a novým pohledem na svět. Je považován za poslední styl zahrnující všechny aspekty umění i řemesla, od volného umění po architekturu a výbavu interiérů i módu. U nás se secese formovala v rámci Rakouska-Uherska, tedy v naprosto odlišném společenském a politickém prostředí, a přestože nás od aktuálních projevů tohoto stylu dělí více jak sto let, je živý i dnes.

Symbolismus se ve svém projevu částečně překrývá se secesí, jako hnutí vznikl ve Francii na konci 19. století a usiloval o zobrazení toho, co nelze racionálně popsat, například nálady, emoce, myšlenky, citu. Umělci se snažili proniknout k podstatě skutečnosti, usilovali o vnímání umění všemi smysly. Symbol byl prostředníkem mezi skutečným světem a „světem duše“, měl pomoci odhalit tajemství skryté vnitru věcí. Symbolisté věřili, že se jim podaří lépe zachytit podstatu skutečnosti.

Publikace je rozdělena do několika tematických okruhů, které výstižně mapují umění a život přelomu 19. a 20. století. Kromě pohádkových témat jsou zde zastoupeny orientální motivy čerpající z cest a z objevování především japonského umění a způsobu života – například japonské dřevoryty byly v Evropě přelomu 19. a 20. století velmi oblíbené. Dále je představena nová, do té doby netypická podoba ženy – melancholická, svůdná i nebezpečná femme fatale. Opomenuta není ani krajinomalba, portréty, milostné náměty, smrt a náboženská témata.


Obsah:

Umění fin de siècle - antropologický obrat na vertikále

Hypnotická uhrančivost - femme fatale

Víra jako osvobození

Obyčejnost venkova i exotiky

Vpád Japonska do evropské secese

Antipody secese - mezi alegorií a ornamentem

Muž jako osamělý génius

Animalismus

Nové perspektivy - krajiny vnější, krajiny duše

Poděkování

Ediční poznámka

Seznam vyobrazení

Bibliografie

Jmenný rejstřík