Košíře mýtické a literární

Košíře mýtické a literární
ISBN: 978-80-906311-9-9
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Martin C. Putna
Košíře
mýtické a literární

Putování pražskou čtvrtí Košiře napříč staletími a v doprovodu osobností, které spoluutvářeli jeji (nejen literární) paměť: Jakuba Arbese, Karla Čapka, věštkyně Dojky, Alberta Vojtěcha Friče, Václava Hájka z Libočan, Jaroslava Haška, Jiřího Hejdy, Ignáta Hermanna, Josefa Hory, Jana Hřebejka, Jiřího Karáska ze Lvovic, Stanislava Mráze, Vítězslava Nezvala, Jiřího Ortena, Karla Poláčka, Lenky Reinerové, Jindřišky Smetanové, knížete biskupa Thun-Hohensteina, Jáchyma Topola, Jiřího Trnky a Jiřího Weila.

Kniha obsahuje bezmála tři desítky fotografií současných Košíř, míst známých i dosud ne zcela objevených.

Obsah:

Proč Košíře?
Kde jsou Košíře?
Košíře předmoderní:
  Hájkovo pábení, vinice a lusthauzy
Košířská legenda o biskupovi a Karáskovy výlety
Košíře sociální, očima příchozích viděné:
  Herrmann, Arbes, Čapek, Poláček, Kaplický, Vachek
Košíře ostrovů a snů:
  Mráz, Hašek, Frič, Weil, Trnka, Orten, Reinerová, Topol
Cibulky čili „horní Košíře” maloměstské a (téměř) idylické:
  Smetanová, Hřebejk, Hejda (a Josef Hora už-ne-proletář)

Literatura použitá a použitelná
Internetové zdroje
Vzpomínky
Summary
Jmenný rejstřík
Seznam fotografií

Kodudek, Praha 2021, rozměr 130 x 170 mm, 176 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-906311-9-9