Kostel Panny Marie na Pražském hradě

Kostel Panny Marie na Pražském hradě
ISBN: 978-80-7422-625-0
Availability: in stock
including VAT
your price240,00 Kč
ps
Štefan Ivo, Wihoda Martin
Kostel Panny Marie na Pražském hradě
Dialog nad počátky křesťanství v Čechách

Kostel Panny Marie na Pražském hradě patřil k nejhledanějším památkám Čech již od druhé poloviny 19. století. Do bouřlivé názorové výměny nad jeho polohou a významem se postupně zapojili snad všichni přední znalci raného středověku. Mariánský svatostánek totiž naposledy zmiňuje tzv. Dalimilova kronika, jejíž vznik bývá zpravidla kladen nedlouho za rok 1300. O něco později kostel zanikl a jeho poloha upadla v zapomnění. Objevit se jej podařilo až výzkumem, který roku 1950 vedl Ivan Borkovský. Nevelký objekt zakončený apsidou o rozměrech zhruba 7,5 × 6 m byl však natolik poničen, že se jeho původní podoba i stavební vývoj vzpírají jednoznačné interpretaci. Osmička archeologů, historiků, lingvistů, religionistů a uměleckých historiků (Iva Adámková, Nora Berend, Jiří Dynda, Jan Frolík, Jana Maříková-Kubková, Dalibor Prix, Ivo Štefan a Martin Wihoda) se nyní zamýšlí nad možnostmi a mezemi výkladu a pokouší se provázat Borkovského objev s christianizací Čechů.

Obsah:

Slovo úvodem. Ivo Štefan, Martin Wihoda
Christianizace střední Evropy. Nora Berend
Kostel Panny Marie na Pražském hradě v nejstarších písemných pramenech. Ida Adámková
Pohřebiště u kostela Panny Marie. Jan Frolík
Úloha kultu a církevních center ve formování Pražského hradu v raném středověku. Jana Maříková-Koubková
Od křtu českých knížat k christianizaci Čechů. Ivo Štefan
Počátky sakrální architektury v Čechách. Dalibor Prix
Základní literatura k tématu
Autoři
Resumé
Jmenný rejstřík

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, rozměr 140 x 240 mm, 224 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7422-625-0