Koudelka. Návraty

Koudelka. Návraty
ISBN: 978-80-7437-248-3
Availability: in stock
including VAT
your price1 600,00 Kč
ps
Josef Koudelka

Koudelka. Návraty


Publikace byla vydána u příležitosti výstavy v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze k autorovým osmdesátým narozeninám a představuje průřez jeho celoživotní tvorbou. Základ publikace tvoří tři sta padesát fotografií, které jsou součástí obsáhlého souboru děl, jež se fotograf rozhodl věnovat své vlasti, a zahrnuje všechny významné cykly Koudelkovy dosavadní tvorby (Začátky, Experimenty, Divadlo, Cikáni, Invaze 68, Exily, Panorama). Výpravná publikace připravená edičně Josefem Koudelkou a Irenou Šorfovou podává v českém a anglickém vydání ucelený pohled na život a dílo Josefa Koudelky.

Editoři publikace: Josef Koudelka a Irena Šorfová

Texty do publikace přispěli: Anna Fárová, Helena Koenigsmarková, Irena Šorfová, Stuart Alexander, Daniel Herman, Josef Chuchma, Jan Mlčoch, Josef Moucha, Tomáš Pospěch

Obsah:

Slovo úvodem
Předmluva
Koudelka. Několik poznámek o mladých československých fotografech
O darech a darování
Ve věci lidskosti
Exil, 1970-1990
Krajina po krajině
Solitér Josef K. v českých souvislostech
Návrat domů
Začátky 1958-1961
Experimenty 1962-1964
Divadlo 1962-1970
Cikáni 1962-1970
Invaze 1968
Exily 1968-1994
Panorama 1986-2017
Chronologie
Výstavy
Bibliografie
Zastoupení ve sbírkách (výběr)
Autoři

KANT, Uměleckoprůmyslové museum, Praha 2018, 240 x 310 mm, 312 str., ISBN 978-80-7437-248-3