Krajané v USA a druhá světová válka

Krajané v USA a druhá světová válka
ISBN: 978-80-244-5148-0
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Vladimír P. Polách

Krajané v USA a druhá světová válka

Studie na pozadí krajanského tisku


Velmi zajímavá a přínosná studie ze života krajanů usídlených v USA. Autor v první části věnuje svou pozornost migraci z českých zemí do USA a Kanady, sleduje příčiny migrace, její vývoj a její etablování v podmínkách Ameriky. Zaměřuje se na vznik nejrůznějších spolků a asociací a jejich publikačních aktivit. To vše zatím v mírových podmínkách. Dále věnuje pozornost aktivitám krajanů během 1. a zejména 2. světové války. Zde je meritum celé studie: propagace účasti československých krajanů ve válečném úsilí, podpora válečného úsilí USA a reflexe v krajanském tisku. Mimo hlavní pozornost jsou zde také několikrát zmíněny různé postoje americké administrativy vůči Američanům japonského, italského a německého původu. Studie je doplněna fotografickou dokumentací krajanského tisku a přepisem desítek novinových textů z pera novinářů, vojáků i krajanů v amerických sídlech. Akcentovány jsou různé významné události, např. Lidice, výcvik branců a dobrovolníků československého původu. Podstatnou část tvoří dopisy krajanů ze všech oblastí, kde byla americká armáda nasazována, nekrology za padlé, články týkající se vyznamenávání vojáků československého původu, poválečné angažování krajanů ve prospěch osvobozeného Československa atd. V těchto písemných projevech je také možné sledovat proměny českého a slovenského jazyka v amerických podmínkách a proměnlivost ve znalostech původního i přijatého jazyka.

Obsah:

Poděkování
Úvod

Vznik a vývoj krajanské obce v USA
K otázkám terminologie
Periodizace migrace
Velikost migrace
Charakteristika migrace a její proměny do 1. světové války
Krajanské instituce - tisk
Krajanské instituce - spolky
Krajanská obec v meziválečném období

Válka a média
Několik poznámek k systému amerických médií
Cenzura, autocenzura, propagace
Válka jako mediální realita
Krajanská média

Krajanská obec a druhá světová válka
Čí válka?
Od Mnichova po Pearl Harbor
Činnost amerických krajanů po vstupu USA do války
Rekonstrukce Československa

Ukázky mediální produkce
Pomoc československým uprchlíkům
Pomoc československé exilové armádě
Ohlasy Lidic
Obrazy z výcviku
Obrazy z fronty
Vyznamenání a úspěchy
Návštěvy doma
Ženy v armádě
Zranění, zajetí, úmrtí
Krajané a čeština
Materiálové a jiné zabezpečení
Osvobození Československa
Poválečná pomoc Československu
Ostatní

Resumé
Rejstříky
Bibliografie

Univerzita Palackého, Olomouc 2017, 300 str., 155 x 230 mm, ISBN 978-80-244-5148-0