Krajina jako antropologická čítanka

Krajina jako antropologická čítanka
ISBN: 978-80-7476-039-6
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena290,00 Kč
ks
Tereza Blažková, Petra Červinková

Krajina jako antropologická čítanka

Kolektivní monografie „Krajina jako antropologická čítanka“ obsahuje patnáct odborných studií věnovaných problematice krajiny. Na krajinu jednotlivé příspěvky nahlížejí z různých úhlů, které spojuje jednotný antropologický diskurs. Ústředním tématem je vztah člověka a krajiny. Knihu tvoří příspěvky antropologů, urbanistů, etnologů, architektů a historiků, které doplňuje stať archeologická.
Autoři vybraných textů prezentují jednotlivá témata na základě různých metodologických a teoretických přístupů v rámci sociální a kulturní antropologie.
Vedle úvodních textů obsahuje kniha specializované studie, které jsou rozděleny do čtyř okruhů – částí knihy. Kniha je druhým svazkem edice STEAM.
O edici: Steam, anglicky pára, parní nebo třeba také plnou parou vpřed. Všechny uvedené významy splňují představy nakladatele i editorů o charakteru a smyslu nové edice odborné literatury. Budeme usilovat o to, aby edice Steam sloužila k publikaci odborných prací o „věku páry“ a „věku parních strojů“. Tedy o době průmyslové revoluce, industrializace a v nejširším slova smyslu o věku komplexní modernizace. O dlouhých desetiletích 2. poloviny 18., 19. a prvé poloviny 20. století, kdy byly pokládány základy moderní městské industriální civilizace. Civilizace, v níž žijeme dodnes, na kterou jsme hrdí, ale s níž si také někdy nevíme rady.

Obsah:

Petr Gibas, Karolína Pauknerová: Krajina jako téma, terén i problém současné společenské vědy: Antropologické čtení krajiny
Martin Charvát: Krajina a literatura: O dvou způsobech "bytí v prostoru"

KRAJINA MĚSTA
Lukáš Vacek: Genius loci: integrální součást městského prostoru
Martin Veselý: Kritické zhodnocení ideového pozadí panelových sídlišť
Hana Daňková: Kolektivní dům v Litvínově: modernita a utopie
Robert Kulmiński: Ne-místo - Praha hlavní nádraží

KRAJINA NE-MĚSTA
Tomáš Klimek - Pavel Bolina: Vliv historickýxh cest na podobu krajiny
Jan Vtípil: Družstevní sušárenství a východočeský venkov. Perspektivy výzkumu
Tereza Blažková: Plavení dřeva: důsledky exploatace lesů v 19. století v horské krajině na příkladu Šumavy a Novohradských hor.
Václav Kozina: Nepřátelé stromy. "Kontraarbocentrická mentalita" v současné české společnosti na příkladu obce Staňkov u Domažlic

KRAJINA RELIGIOZNÍ
Miloš Sládek: Mezi sakrální a desakralizovanou krajinou aneb Česká pobělohorská krajina a její další osudy.
Josef Kadeřábek, Zuzana Skořepová: Odraz víry v krajině 17. století. Snahy Martiniců o rekatolizaci obrazem.
Petra Červinková: Zanikající ojedinělý typ sakrální památky ve šluknovské krajině
Martin Hlinomaz: Krajiny tří klášterů (Teplá, Chotěšov, Vyšší Brod). Nástin problematiky.
Tomáš Boukal: Posvátná krajina v představách původního obyvatelstva Sibiře

ARCHEOLOGIE KRAJINY
Milan Kuchařík: Archeologie krajiny a její současná perspektiva na příkladu mikro- a makrosondy do kulturní krajiny

Summary
O autorech

Nakladatelství TOGGA, Praha 2015, rozměr 160 x 210 mm, 326 s., čb., česky., ISBN 978-80-7476-039-6