Krajinou podstávkových domů do údolí Ploučnice a Merboltic

Krajinou podstávkových domů do údolí Ploučnice a Merboltic
ISBN: 978-80-85036-56-5
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena654,50 Kč
ks
Jan Hanzlík, Alena Sellnerová, Hana Veselá

Krajinou podstávkových domů do údolí Ploučnice a Merboltic

V oblasti na severu a severozápadě Čech, v Saském Švýcarsku, Horní Lužici a části Dolního Slezska nalezneme jedinečné území, pro které se díky dochované zástavbě vžil název „krajina podstávkových domů“. Podstávkový dům je osobitým typem vesnického stavení, které v sobě kombinuje několik typů stavebních technologií – roubení, hrázdění, rámovou a zděnou konstrukci. Pro tyto domy je jednotícím znakem podstávka obíhající světnici, společné je jim základní uspořádání vnitřku i vnějšku. Základním stavebním typem v regionu je kvalitně tesařsky zpracovaný podstávkový dům s roubeným patrem, které se z celé oblasti podstávkových domů více vyskytuje v podstatě jen v severních Čechách.

První část knihy představuje konstrukce a části domů. Nejčastěji se jedná o patrové domy trojdílné dispozice chlévního nebo komorochlévního typu, pocházející z 2. poloviny 18. až z 1. poloviny 19. století, postavené z místních přírodních materiálů. Vstupní síň i chlévová část domu bývají zděné z kamene a omítané vápnem, roubená světnice i patro jsou roubené. Podstávky nesoucí patro obíhají světnici v přízemí domu. Postupem času bylo dožívající roubení nahrazeno zdivem, mnoho světnic je tedy již plně přezděných a vyzděna bývají někdy i patra.

Ve druhé části knihy je zdokumentován stavební fond dvanácti lokalit, které jsou orientačně vymezeny katastry obcí Verneřice, Merboltice, Valkeřice, Heřmanov a Malá Veleň. Průzkum byl zaměřen na dochovanou tradiční zástavbu roubených a poloroubených domů s důrazem na podstávkové domy.

Zvláštní pozornost je věnována obci Merboltice, k níž je ve třetí části knihy doložen katalog hodnotných objektů, doplněný fotodokumentací a kresbami. Také se na základě údajů z berní ruly a tereziánského katastru se podařilo identifikovat všechny evidované lány a bylo zjištěno, že plužina v Merbolticích je mimořádně dobře dochovaná přinejmenším od poloviny 17 století a s vysokou pravděpodobností odráží tento stav už vrcholně středověké uspořádání.

Obsah:

Úvodní slovo
Předmluva aneb něco o knize
Geomorfologie území
Středověké lánové vsi a plužina
Poznávání historického vývoje zemědělské půdy
Sídla na mapových podkladech
Přehled lokalit
Typická zástavba obcí podstávkovými domy Co je podstávka?
Jak vypadá typická usedlost Roubení a mazanina Hrázdění a kamenné zdivo Obložení fasádního pláště, štítů a pavlače Střechy a krovy
Vnitřní členění obytného domu Světnice
Chlévy a komory Podlahy, stropy a schodiště Okna a dveře Každodenní život

KATALOG SÍDEL
Blankartice
Čáslav
Fojtovice
Heřmanov
Loučky
Malá Velen
Merboltice
Příbram
Rychnov
Valkeřice
Velká Veleň
Verneřice

KATALOG MERBOLTICKÝCH DOMŮ

Dům č. p. 1
Dům č. p. 3
Dům č, p. 4
Dům č, p. 9
Dům č. p. 11
Dům č. p. 14
Dům č. p. 15
Dům č. p. 22
Dům č. p. 23
Dům č. p. 25
Dům č. p. 29
Dům č. p, 39
Dům č. p. 47
Dům č. p. 49
Dům č. p. 55
Dům č. p. 60
Dům č. p. 63
Dům č. p. 65
Dům č. p, 71
Dům č. p. 97
Dům č. p. 98
Dům č. p. 113
Dům č. p. 117
Dům č. p. 138
Dům č, p. 139
Dům č. p. 141 a dům č. p. 192
Dům č. p. 150
Dům č. p. 159
Dům č. p. 169

Závěr
Resumé
Přílohy
Seznam kulturních památek
Seznam používaných zkratek
Místní rejstřík
Zdroje obrazových materiálů
Prameny a literatura

NPÚ ÚOP Ústí nad Labem, 2015, 170 x 230 mm, 277 str., ISBN 978-80-85036-56-5