Krajiny prostřených i prázdných stolů I.

Krajiny prostřených i prázdných stolů I.
ISBN: 978-80-7560-026-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena299,00 Kč
ks
Blanka Jedličková, Milena Lenderová, Miroslav Kouby, Ivo Říha (eds.)

Krajiny prostřených i prázdných stolů I.

Evropská gastronomie v proměnách staletí

Dvoudílná kolektivní monografie Krajiny prostřených i prázdných stolů je věnována evropské gastronomii od středověku do 20. století, geograficky je zaměřena na střední Evropu. Vychází z předpokladu, že jídlo uspokojuje jednu ze základních životních potřeb a způsob tohoto uspokojení se proměňuje jak ve vztahu k době, zeměpisné poloze a vývojovému stupni lidské společnosti, tak v závislosti na příslušnosti k té které sociální, případně profesní vrstvě. První svazek se skládá ze čtrnácti chronologicky řazených kapitol, které - většinou metodou sondy - přibližují nejrůznější aspekty dějin stravování v Evropě v širokém chronologickém i teritoriálním záběru. "Ambiciózní projekt ukotvený v prostoru Evropy má široké rozpětí - sledovaný časový úsek zasahuje středověk až po osmdesátá léta 20. století. Prostřednictvím stravy je zde definován životní styl společnosti včetně stravování armády či civilního obyvatelstva v období válek. Předností záměru je, že se nesoustředí jen na dílčí časové či sociální téma, jak to dle svého zaměření až dosud činí jednotlivé historické disciplíny, ale pokouší se prezentovat komplexní obraz. Tato komplexnost i širší časový a geografický záběr jsou předností a přínosem předkládané kolektivní monografie." PhDr. Hana Dvořáková (Etnografický ústav Moravského zemského muzea).

Obsah

Úvod
Diplomacie a gastronomie - hornoslezská knížata na královském dvoře. Hana Miketová
"Už ani jedlo našich otcov nechceme jesť..." Premeny stravovacích zvyklostí uhorskej šľachty v období raného novoveku. Tünde Langyelová
Káva, čaj a čkokoláda v učené literatuře raného novověku. Karel Černý
Obchod s kořením a jižními plody v raně novověké Praze. Marie Buňatová
"Schaut wie A: Rex seine Armee jetzt speist..." Štóla Augusta Silného: jídlo a reprezentace moci ve vojenském ležení u Zeithanu (1730). Iveta Coufalová
Jídlo a slavnosti na císařské ambasádě v Petrohradě ve 30. letech 18.století. Vítězslav Prchal, Filip Vávra
Sůl nad zlato. Marie Macková
Homo consumericus medicus? Konstituování "racionálních" přístupů ke stravování na pozadí odborného lékařství a nekonvenčních léčebných směrů 19. století. Vladan Hanulík
Vojenské stravování v dlouhém 19. století. Tomáš Jiránek
Vojnová gastronómia. Zmeny stravovania a stravovacích návykov za prvej svetovej vojny v Rakúsko-Uhorsku. Gabriela Dudeková
"Kdo si v létě nesušil ovoce a houby, bude v zimě sušit hubu." Strava a stravování ve válečných letech 1914-1918. Markéta Slabová
Proměny svatebního stolování 1826-1940 se zaměřením na městské prostředí. Zuzana Pavelková Čevelová
Vzmik a výboj odborného školství pro gastronomii v českých zemích do roku 1948. Karel Rýdl
"Vaříme školákům!" Náčrt proměn stravování školních dětí a mládeže v letech 1948-1980. Martin Franc

Ediční poznámka
Summary
Autoři kapitol
Seznam pouižitých zkratek
Jměnný rejstřík

Univerzita Pardubice, r. 2016, rozměr 148 x 210 mm, 344 s., česky, ISBN 978-80-7560-026-4