Královéhradecká pevnost

Královéhradecká pevnost
ISBN: 978-80-87686-09-6
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena180,00 Kč
ks
Jiří Slavík

Královéhradecká pevnost


Proč pevnost vznikla právě v Hradci Králové? V knize jsou představeny jednotlivé části opevnění a jejich funkce ve fortifikačním systému. Pozornosti se dostává i krajinnému rázu, který byl zemními pracemi, regulacemi Labe a Orlice zásadně změněn. Bastionová pevnost dala městu základ dnešní podoby i půdorysu.

Obsah

Úvod
Vznik bastionového systému opevňování
Před pevností
 • Středověké město v hradbách
 • Hradiště
 • Hradby
 • Hrad
 • Hradec Králové v 17. a 18. století
 • Město ve válce
 • Osudové rozhodnutí
Pevnost
 • Konec a počátek
 • Nejkránější pevnost monarchie
Když se řekne... aneb malý průvodce po pevnosti královéhradecké
 • Voda, samá voda - úpravy řek, mosty a inundace
 • Pevnostní objekty - hlavní val a prvky příkopu
 • Opevnění - krytá cesta a předpolí
 • Ostatní pevnostní stavby
 • Obrana pevnosti
 • Kolem pevnosti
 • Pro Bono publico, život v pevnosti a vývoj podoby města do poloviny 19. století
Konec pevnosti
Zbytky pevnosti
Malý fortifikační slovníček
Seznam velitelů pevnosti
Resumé
Literatura a prameny

Muzeum východních Čech, Hradec Králové, r. 2015, rozměr 210 x 210 mm, 48 s., bar., česky, německé resumé, ISBN 978-80-87686-09-6