Královéhradecko 2 - 2005

Královéhradecko 2 - 2005
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena90,00 Kč
ks
Obsah

Články a studie
Radek Bláha - Jiří Sigl: Stavební činnost 18. - 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města
Martina Kostelníčková-Jakub Potůček: Chrám músy a práce. K ikonografickému náměstu vstupního průčelí Kotěrova muzea v Hradci Králové
Vlastimil Málek: Po stopách zaniklého cukrovaru v Ledcích. Příspěvek k počátkům řepného cukrovarnictví na Královéhradecku
Jiří Pavlík: Počátky podnikatelských aktivit nástrojáře V. F. Červeného v Hradci Králové
Jiří Slavík: Kropáčka a Kozinka. K zásobování Hradce Králové vodou ve středověku a raném novověku.
Veronika Středová: Význam regionální historie v díle Františka Kutnara
Jaroslav Šůla: Správní vývoj římskokatolické církve a jejich institucí na území stávajícího královéhradeckého okresu (Ke dni 30. června 2000)

Materiály:
Jan Brunclík. Brigádní generál Petr Novák - velitel Obrany národa v severovýchodních Čechách
Jan Pěta: Sto deset let městské knihovny v Hradci Králové
Jakub Potůček: Dopis Jana Kotěry Františku Ulrichovi ze dne 25. ledna 1910 v souvislosti se soutěžním plánem na regulaci labské a orliční kotliny v Hradci Králové v roce 1909
Andrea Svatošová: Osud neznámého známého Hynka Jirouše
Jaroslav Šůla: Josef Hodek, účastník I. a II. československého zahraničního odboje.
Martina Vlková: Sloup
Lenka Málková: Zdroje regionálních informací ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

Zprávy:
Státní okresní archiv Hradec Králové. Výroční zpráva za rok 2004
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výtah z výroční zprávy za rok 2004
Galerie moderního umění v Hradci Králové. Výroční zpráva za rok 2004
Božena Klabalová - Jarmila Benýšková: Přehled regionální literatury historického zaměření vydané v roce 2004
Božena Klabalová - Dana Vorlová: Výběr statí z regionálních sborníků za rok 2004

Recenze
Seznam přispěvatelů
Obrazové přílohy