Královéhradecko 3 - 2006

Královéhradecko 3 - 2006
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena215,00 Kč
ks
Sborník referátů a příspěvků z konference Rok 1866 a česká společnost. Středoevropské, národní a regionální souvislosti.

Obsah:

Ondřej Felcman: Úvod
Redakční poznámka

Mezinárodní souvislosti války 1866
František Stellner: Rusko a Prusko v roce 1866. K politickým, ekonomickým a dynastickým příčinám ruské neutrality.
Dan Gawrecki: Slezsko a prusko-rakouská válka 1866
Radek Soběhart: Komparace Radowitzovy a Bismarckovy koncepce sjednocení Německa
Jaroslav Šůla: Důsledky pruského vítězství roku 1866 na postavení slovanských národů v Sasku a Prusku

Vojenské aspekty války 1866
Jiří Slavík: Královéhradecká pevnost. Stavba a zásobování jako organizační problém velkého rozsahu
František Dohnal: Vojenské zdravotnictví v prusko-rakouské válce roku 1866

Dopad války na východočeskou společnost
Bohumír Smutný-Radek Pokorný: Vliv a důsledky války v roce 1866 na život civilního obyvatelstva v královéhradecké pevnosti
Ladislav Hladký: Odezva války 1866 v malém východočeském městě Hronově
Volastimil Málek: Odraz války a válečné škody v Dobřenicích na královéhradecku
Ludmila Štěpánová: Odezva horkého válečného léta 1866 v Broumově

Zprávy
Ludmila Žlábková: Tři města v srdci Viktora Fischla
Státní okresní archiv Hradec Králové. Výtah z výroční zprávy za rok 2005
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výtah z výroční zprávy za rok 2005
Galerie moderního umění v Hradci Králové. Výroční zpráva za rok 2005
Ivana Nývltová: Bibliografie knih o válce roku 1866 v knihovně Muzea východních Čech v Hradci Králové
Božena Klabalová-Jarmila Benýšková: Přehled regionální literatury historického zaměření  vydané v roce 2005
Božena Klabalová-Dana Vorlová: Výběr statí z regionálních sborníků za rok 2005

Seznam přispěvatelů.