Královéhradecko 4 - 2007

Královéhradecko 4 - 2007
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena295,00 Kč
ks
Obsah:

Úvodní redakční poznámka

PhDr. Jaroslav Šůla CSc. jubilující
Ladislav Hladký-Jiří Novotný-Jiří Šouša: Patriot a rebel. PhDr. Jaroslav Šůla CSc. jubilující
Bibliografie závažnějších prací PhDr. Jaroslav Šůly, CSc.
Jiří Novotný-Jiří Šouša: Dvacetdva kolokvií s Jaroslavem Šůlou ve žďáreckém Tuskulu
Ladislav Hladký. Jak jsem ho poznal a jak ho znám
Věra Němečková: Z dob šerých a dávných aneb od začátku.

Články a studie
Lydia Baštecká: Náboženský emigrant Martin Čepelka (z Náchoda?)
Jan Brunclík: Docent MUDr. Jiří Franta
Jaroslav Čáp: Josef Lehner a jeho vzpomínky
Jan Čížek: Epizoda ze správního vývoje homolského panství v Kladsku
Ondřej Felcman: Východní Čechy a Kladsko. O odlišnostech historického vývoje od vrcholného středověku
Radeik Fukala: Počátky panského rodu Bruntálských z Vrbna. Slezsko-moravské vztahy v genealogii rodu.
Ladislav Holadký: Etnicita obyvatel městečka Stárkova od 14. do 17. století
Růžena Hlušičková: Události ze života obyčejného člověka
Drahomír Jančík: Cesta k měnové reformě roku 1953. Od maďarského modelu zavedení volného trhu k měnové reformě sovětského typu.
Zdeněk Jirásek: Počátky česko-polské příhraniční cukrovarnické spolupráce po roce 1947.
Jan Košek-Martin Landsmann: Úmrtní knihy města Hradec Králové jako historický pramen na příkladu května 1945
Eduard Kubů-Jiří Šouša: Záloženské hnutí - základ formování nacionálně českého peněžnictví a jeho elit v období habsburské monarchie
Věra Němečková: Pokus o obnovení československé měny na území podkarpatské Rusi v roce 1944
Jiří Novotný-Jiří Šouša: Pražská Velkobanka a její koncernový podnik z královéhradecka, Česká průmyslová banka a Spojené koželužské závody A.A.Nejedlý, a.s. v Kuklenách v meziválečné době.
Piotr Palys: Obraz Wolnych Luzyc v serboluzyckiej mysli politicznej lat 194-1947
Jaří Pavlík-Radek Pokorný. Říjnové události roku 1918 v Hradci Králové
Josef Práček: Dobrušský rodák, bulharofil, těsnopisec a královéhradecký advokát Judr. Alfréd Rudolf
Jitka Rychlíková: Organizace textilního a oděvního průmyslu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od roku 1945 do 90.let 20. století. Díl I. 1945-1948
Jiří Slavík: Zaniklý Krahulcův, původně Rousovský dvůr v Žamberku
Bohumil Smutný: Adam Wagner, trutnovský měšťan a obchodník s plátnem a jeho korespondence s Janem Ludvíkem hrabětem Harbuvalem a Chamaré v roce 1755
Andrea Svatošová: Odbojová činnost farníků Antonína Marka a Václava Slavíčka. Život na libčansku a všestarsku v době okupace a 2. světové války.
Ludmila Štěpánová: Mariánské bratrstvo v Broumově a Polici nad Metují v době baroka
Ondřej Tikovský: Jan mladší Bořek Dohalský z Dohalic a jeho strategie obnovy rodinných sociálních a ekonomických pozic ztracených pobělohorskými konfiskacemi.
Jan Tomíček: Lužičtí srbové a hořicko do první světové války.
Marek Vařeka: Působení pánů z Lichtenštejna na Moravě v letech 1249-1350
Jana Vojtíšková: Instituce městských poslů v českých zemích v době předbělohorské
Vladimír Wolf: Matěj Salava z Lípy

Zprávy
Výtah ze správy o činnosti Státního okresního archivu Hradec Králové za rok 2006
Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Výtah z výroční zprávy za rok 2006
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výtah z výroční zprávy za rok 2006
Galerie moderního umění v Hradci Králové. Výroční zpráva za rok 2006
Knihovna města Hradce Králové. Výroční zpráva za rok 2006
Božena Klabalová-Jarmila Benýšková: Výběrový přehled regionální literatury historického zaměření vydané v roce 2006
Božena Klabalová. Výběr statí z regionálních sborníků za rok 2006
Seznam přispěvatelů