Královéhradecko 7 - 2010

Královéhradecko 7 - 2010
ISBN: 978-80-85031-86-7
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena295,00 Kč
ks
Královéhradecko

historický sborník pro poučenou veřejnost 2010/7

Sborník referátů a příspěvků mezioborové vědecké konference
Zrození moderního města (1890-1939)
pořádané pod záštitou primátora města Hradec Králové ing. Otakara Divíška Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Státním okresním archivem Hradec Králové a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové u příležitosti životních výročí JUDr. Františka Ulricha, starosty města Hradec Králové v letech 1895 až 1929 ve dnech 4. a 5. listopadu 2009 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Obsah:

Předmluva
Archeologie a zrození moderního Hradce Králové. (Radek Bláha, Jiří Sígl)
Proměna přívozu v moderní město (Radoslav Daněk)
Lázně Poděbrady a starosta Josef Cáňkař (1927-1939). Vztah města a místního podniku. (Marek Ďurčanský)
Starosta JUDr. František Ulrich - přední představitel regionální finanční elity (Jiří Fiala)
František Ulrich a podnikatelé východních Čech (Petr Grulich)
Banská Bystrica - príbeh jedného mesta (Tomáš Chorvát)
Zánik královéhradecké pevnosti (Jan Jakl)
Vodovod a kanalizace nezbytností moderního města - pohled do historie nedávno minulé. (Jaroslav Jásek)
"Předsíň salonu republiky." Vliv Ulrichova Hradce Králové na okolí (na příkladu obce Kukleny). (Ivo Kadleček, Karolína Myšáková)
Kulturní dědictví a asanace města. Od negativa k pozitivům. (Marek Krejčí)
"Za města krásnější". Angažmá měšťanské společnosti v okrašlování měst.(Jiří Kupka)
Pražské práce tří protagonistů královéhradecké architektury: Jana Kotěry a jeho žáků Josefa Gočára a Bohumila Waiganta. (Zdeněk Lukeš)
Urbanistický salon republiky: Jak se to podařilo. (Karel Maier)
Modernizace průmyslovéhop centra v Čechách. Liberec 1885-1914. (Miloslava Melanová)
Sociální a kulturní podmínky vývoje českých měst na přelomu 19. a 20. století a specifika Hradce Králové. (Jiří Musil)
Jaroslav Frágner a urbanismus města Kolína. (Michal Novotný)
Realista, pragmatik? Politické postoje a činnost starosty Františka Ulricha za I. světové války a v prvních letech republiky. (Jiří Pavlík, Radek Pokorný)
Vladimír Fultner: Kterak mladí architekti stavěli Ulrichův Hradec. (Marcel Pencák)
Opava a Olomouc na cestě z maloměsta v moderní město 1848-1918. Determinanty, paralely, fenomény. (Andrea Pokludová)
"Portrét" Františka Ulricha. (Jaroslava Pospíšilová)
František Ulrich, duchovní tvůrce moderního Hradce Králové. (Jakub Potůček)
Pražská starosta Čeněk Gregor a velké pražské podniky na konci 19. a počátku 20. století. (Lucie Radová).
Hradec Králové - město a pevnost v letech 1850 - 1884. Památkové ztráty v letech 1850-1910. (Jiří Slavík)
Hradecký osud architekta Bohumila Waiganta. (Salma Soppe)
Úloha osobnosti v dějinách města. Vídeň, Hradec Králové, Praha. (Hana Svatošová)
Obecní samospráva v Pardubicích a její modernizační projekty na přelomu 19. a 20. století. (Ondřej Táborský)
Hradby padají. Zrod moderní Olomouce v letech 1876-1919. (Michael Viktořík)
Stavba libeňského přístavu. Pokus obecní samosprávy o municipiální socialismus. (Jan Vobořil)
Přeměna Loun z ospalého městečka v moderní město (Martin Vostřel)
Václav Rejchl - spolutvůrce a pozorovatel. (Ladislav Zikmund-Lender)

ČR - Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Knihovna města Hradec Králové, rok 2010, 533 s., rozměr 140 x 210 mm, čb, u všech statí německý a anglický souhrn, ISBN 978-80-85031-86-7