Královéhradecko 8 - 2011

Královéhradecko 8 - 2011
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena295,00 Kč
ks
Obsah:

Články a studie
Pavla Koritenská: Spisovatel Ignát Herrman a jeho práce věnované městu Hradec Králové
Iva Košťálová: Počátek první světové války v Hradci Králové
Vlastimil Málek: Statek a ves Kratonohy ve světle nejstarších písemných zpráv (od počátku 14. do konce 15. století)
Jiří Pavlík - Radek Pokorný: Status Animarium. Důležitý archivní pramen k vývoji obyvatelstva pevnostního Hradce Králové v první polovině 19. století
Jiří Urban: Soumrak selského rodu Vršťalů ze Žlunic

Materiály
Marcela Víšková: Výsledky antropologického zpracování kosterního materiálu ze hřbitova kolem katedrály sv. Ducha v Hradci Králové
Martina Vítková: Dva palcáty, tři pavézy, kalich a nepřemožitelný. Příběh dvou soutěží na sochu Jana Žižky z Trocnova pro Hradec Králové

Zprávy
Jaroslav Šůla: Za Ladislavem Hladkým
Výtah ze zprávy o činnosti státního okresního archivu Hradec Králové za rok 2010
Výtah ze zprávy o činnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2010
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výtah z výroční zprávy za rok 2010
Galerie moderního umění v Hradci Králové. Výroční zpráva za rok 2010 (výtah)
Božena Klabalová - Jarmila Benýšková: Výběrový přehled regionální literatury historického zaměření vydané v roce 2009
Božena Klabalová: Výběr historicky zaměřených statí z regionálních periodických sborníků za rok 2009