Královský Vyšehrad II.

Královský Vyšehrad II.
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena140,00 Kč
ks
Královský Vyšehrad II.

Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla


Sborník příspěvků věnovaných historickým a uměleckým tématům spojených s Vyšehradem.

Obsah:
Předmluva (Miloslac Vlk)
Založení vyšehradské kapituly ve středověké historiografii (Marie Bláhová)
Kodex vyšehradský, "korunovační charakter" jeho iluminované výzdoby a některé aspekty "politické teologie" 11. století (Pavel Černý)
Fantastický svět na vyšehradské dlažbě (Marie Dufková)
Vyšehradské probošství a české kancléřství v první polovině 14. století (Zdeňka Hledíková)
Pramen ideální podoby kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla? (Klára Benešovská)
Nedestruktivní průzkumy v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v letech 1980-1998 (Ladislav Hrdlička, Bořivoj Nehcvátal)
Vyšehradský kopiář bílý (Pavel Boháč)
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (Zuzana Všetečková)
Vyšehradský probošt Albík z Uničova (Milada Říhová)
K nálezu tzv. mísy Živy z Vyšehradu a problematice pozdně gotických dinanderií v Čechách (Vladimír Brych)
Spor Vyšehradu s Novým Městem v 16. století (František Holec)
Poklad vyšehradské kapituly a klenoty vyšehradských prelátů (Dana Stehlíková)
Srovnávací studie zdravotního stavu chrupu svou vyšehradských populací (Petra Stránská)
Nález baptisteria před západnm průčelím raně románské baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (Bořivoj Nechvátal)
Manýristické a barokní obrazy Vyšehradu (Ivo Kořán)
Vyšehradský kapitulní děkan Jan Václav Ditrich z Lilienthálu a jeho domácnost (Valentin Urfus)
Vyšehradská kapitulav numistamtických památkách Národního muuzea (Jarmila Hásková)
Erbovní listiny vyšehradských děkanů (Pavel R. Pokorný)
Kapitulní knihovna na Vyšehradě (Pravolasv Kneidl)
K životnímu stylu Jana Václava Ditricha a Jana Tomáše Vojtěcha Berghauera, vyšehradských děkanů 18. století
Probošt Ferdinand Kindermann na Vyšehradě (Josef Hanzal)
Počátky "Jedličkova ústavu pro zmrzačené" na Vyšehradě (Boris Titzl)
Mosaiky v postranních tympanonech chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (Lumír Šindelář)
Historie vyšehradských sadů (Drahomíra Kolmanová)
Historizující vize vzkříšení Vyšehradu (Jiřina Hořejší)