Královský Vyšehrad III.

Královský Vyšehrad III.
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena140,00 Kč
ks
Královský Vyšehrad III.

Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci

Sborník obsahuje 22 článků a příspěvků z vědeckého semináře, který uspořádala v roce 2006 Královská kolegiální kapitula sv.Petra a Pavla na Vyšehradě, společně s Archeologickým ústavem AV ČR na téma Vyšehrad a Přemyslovci.

Obsah:

Předmluva (Jan Graubner)
Sakralita české panovnické hodnosti, dynastie Přemyslovců a Vyšehradu v proměnách christianizace a středověké modernizace (Vratislav Vaníček)
Zobrazení sv. Václava v Kodexu Vyšehradském (Pavel Černý)
Vyšehrad ve výpovědi nejstarších přemyslovských mincí (Jarmila Hásková)
K počátkům crimen laese maiestatis v Čechách - vyšehradský proces z roku 1130 (Karel Malý)
Svatý Prokop, Vyšehrad a světcoy legendy ve 14. století (Ivo Kořán)
Závěť Elišky Přemyslovny (Zdenka Hledíková)
K interpretaci kostelů sv. Klimenta a sv. Vavřince na Vyšehradě (Helena Soukupová)
Kanovník vyšehradskýn a jeho kronika (Milena Borská - Urbánková)
Fragmenty tkaniny a kůže (Dana Stehlíková)
Z hlavního oltáře vyšehradské baziliky (Vendulka Otavská, Alena Filipová)
Antropologicko-lékařská expertíza o kosterních pozůstatcích připisovaných "králi Vratislavovi II." (Emanuel Vlček)
Sarkofág krále Vratislava II. v kostele sv. Petra a Pavla va Vyšehradě?  (Zuzana Všetečková)
K archeologickému poznání baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě (Bořivoj Nehcvátal)
Antropologie pohřebiště u baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě (Petra Stránská)
Vyhodnocení archeologického výzkumu v okolí rotundy sv. Martina na Vyšehradě (Ladislav Varadzin)

Z DĚJIN VYŠEHRADU
František Zapletal (1861-1935), vychovatel, organizátor, biskup (Jan Kotous)
Změna využití, stavební úpravy a přístavba starého purkrabství čp. 95 v knížecí a královské akropoli na Vyšehradě (Ludmila Šolcová)
Petrografický rozbor jižní stěny budovy tzv. purkrabství na Vyšehradě (Jan Zavřel)
Tři poznámky k podobě přemyslovského Vyšehradu (František Kašička)
Dvě přemyslovské pamětní desky uvnitř a vně baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (Lumír Šindelář)

KRONIKA

Kronika nejdůležitějších událostí Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (1989-2007) (Jan Kotous)
Zpráva o rekonstrukci hřbitovní kaple, kapitulní hrobky, exhumaci a novém uložení pozůstatků členů královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pvla na Vyšehradě (Karel Lojka)