Královský Vyšehrad IV.

Královský Vyšehrad IV.
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena450,00 Kč
ks
Královský Vyšehrad IV.
Sborník příspěvků za semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Obsah:

Předmluva (Dominik Duka)
Kapituly a jejich poslání dnes (Miloslav Vlk)
K historickoprávnímu vývoji postavení vyšehradské kapituly (Jan Kotous)
Nové poznatky o geologickém podkladu Vyšehradu (Jan Zavřel)
K poloze panovnické rezidence na Vyšehradě v raném středověku (Ladislav Varadzin)
Slovanská tradice a Vyšehrad ( Ivo Kořán)
Polský královský titul Vratislava II (tradice, kontinuita a inovace v 11. století) (Vratislav Vaníček)
Vyšehrad a biskupství v Olomouci (Miloslav Pojsl)
Statuta vyšehradské kapituly z roku 1317 (Zdeňka Hledíková)
Pisánský oltář apoštola Petra v chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (Helena Soukupová)
Petrografický rozbor úlomku oltářní desky z kostela San  Piero a Grado v Pise (severní Itálie - Toskánsko) (Jan Zavřel, Vladimír Žáček)
Johánek z Pomuku - sv. Jan Nepomucký jako kanovník vyšehradský (Vít Vlnas)
Špitál Panny Pokorné pod Vyšehradem (Zuzana Všetečková)
Od středověkého opevnění Vyšehradu k raně barokní citadele (Bořivoj Nechvátal)
Vyšehrad v zápisech Mořice Lüssnera (Helena Soukupová)
Role vyšehradských proboštů ve středověké právní a politické kultuře českého královsktví (Karolína Adamová, Antonín Lojek)
Obrazy Jana Ongherse z kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (Dalibor Lešovský)
"Čelední ďábel" - rukověť námezdně pracujících ze XVI. století (Jan Kotous)
Erby na Staroměstské mostecké věži (Braniborský nebo svídnický znadk?) (Karolína Adamová, Antonín Lojek)
Probošt Václav Štulc a cyrilometodějská pouť do Říma v roce 1881 (Milena Borská - Urbánková)
Dary vyšehradských kněží Národnímu muzeu v Praze (Dana Stehlíková)

 Z DĚJIN VYŠEHRADU

Nález raněstředověkého hrobu na Vyšehradě (ul. K Rotundě) - antropologické určení a radiouhlíkové datování (Petra Stránská, Ivo Světlík, Ladislav Varadzin)
Rehabilitace a obnova objektů NKP Vyšehrad (František Stádník)
Obnova parků NKP Vyšehrad v letech 2001-2011 (Drahomíra Kolmanová)
Brána Špička - dominanta předbarokního Vyšehradu (František Kašička)
Výšiny Vyšehradu ohrožené nízkou bestií (Petra Ježková)

KRONIKA

Kronika nejdůležitějších událostí královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (říjen 2007 - 2011) (Jan Kotous)
Moje cesta na Vyšehrad (S proboštem Mons. A. Ottem rozprávěl B. Nechvátal) ( Anton Otte)
Vzpomínka na kanovníka Svatopluka Lába a jeho dopis z koncentračního tábora v Dachau (Milena Borská - Urbánková)
Vzpomínka na jedno přátelství (O G. Čejkovi 1927-2010) (Jiří Hubert)
Za kanovníkem Otou Mádrem (1917-2011) (Aleš Opatrný)
Vladimír Vyhlídka - Vyšehradský kanovník (1925-2011) (Aleš Opatrný)
Vzpomínka na probošta Jana Máru (1912-2012) (Michael Soukup)
Seminář - 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě)