Kuděj 2017/2

Kuděj 2017/2
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Obsah

Editorial. Karolína Jiráková

Studie

Platón mezi Mayi: Několik poznámek k vnímání transcedence. Jan Kapusta
Koloběh smyslového bdění: vjem, spánek a sen. Karolína Jiráková
Vztahy pravdy a zdání v Nietzscheho myšlení: Okna se otevírají do noci. Petr Jirák
Rytmus jako princip aisthesis v úvahách Emmanuela Levinase a Georgese Bataille. Miloš Ševčík
Estetika, aisthesdid a literární text. Hrabalovský příklad. Daniela Blahutková
Specifika výkladů dějin estetiky u Wladyslawa Tatarkiewicze s přihlédnutí k estetickému prožitku. Hana Zrno Vondrů

Rubriky
Audi-Werbung 1909-1965. Eine medienwissenschaftliche Analyse (Recenze). Daniela Blahutková
Sto kňazských biografií Johanna Samuela Kleina (Recenze). Marcela Domenová
Vedecká konferencia "Verbum - liber - oratio", Prešov, 23. novembra 2016. Gabriela Vašková
Vedecká konferencia "Osobnosti miest a regionov v knižneju kultúre a dobových prameňoch", Prešov 13. októbera 2016. Lucia Němcová
Výběr literatury ke kulturním dějinám za léta 2015-2017. Daniela Blahutková, Marie Větrovcová