Kult španělského kříže

Kult španělského kříže
ISBN: 978-80-904999-0-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena360,00 Kč
ks
Vítězslav Štajnochr
 

Kult španělského kříže


Publikace presentuje specifickou problematiku kultu tzv. španělského kříže, v české literatuře dosud odborně nedotčenou. Jako španělský kříž se označuje kříž uctívaný od 13. století ve svatyni Santuario de la Santissima y Vera Cruz ve východošpanělské provincii Murcia. Caravacký kříž byl významným objektem Habsburského kultu. Kult šířili i Jesuité, Benediktýni, Františkáni, rovněž v českých zemích. Předním místem kultu caravackého kříže byla Královská kaple Nalezení Svatého kříže v Motole u Prahy. Dalším významným poutním místem byla kaple Panny Marie Bolestné a Svatého kříže na Křížové Hoře v Českém Krumlově. Významnou památkou kultu je obraz pocházející ze zaniklého kláštera Paulánů ve Světcích u Tachova.

Originální caravacký kříž pozůstává z částek legendárního Pravého kříže nalezeného císařovnou Svatou Helenou. Částky jsou sestaveny do podoby dvouramenného kříže. Publikace proto presentuje i údaje o Pravém kříži a o kultu Pravého kříže. Částky Pravého kříže byly rozšířeny v celém křesťanském světě. Částky se ukládaly do tzv. ostensorií. K proslulým ostensoriím patří tzv. staurotéky, ostensoria Pravého kříže byzantských patriarchů (odtud pojem patriarší kříž). Uvedena jsou také další významná zahraniční i česká ostensoria Pravého kříže (tzv. ostatkové, relikviářové kříže).

Pravý kříž, také kříž španělský, slul mocným účinem. Jsou uvedeny podrobnosti o spásném účinu kříže, o účinu kříže vítězícího nad nepřáteli, o účinu kříže vítězícího nad smrtí a nemocí, o účinu kříže vítězícího nad démony. Mocný účin kříže vyjadřuje řada formulí blahodárného a exorcistního obsahu. Formule bývají exponovány zvláště na tzv. amuletových křížcích, často ve specifických zkratkách, tzv. abreviaturách. Uvedeny jsou podrobné interpretace formulí a abreviatur. Uvedena je i početná řada amuletových křížků caravackých, zvláště z českých nálezů. Uvedena je i řada dalších svátostných prostředků, amuletových cedulí, lístků, amuletových mincí ad. prostředků, jako jsou vína žehnaná amuletovým křížkem, žehnané vody, žehnané chleby, žehnané svíce ad. 

Jan Petránek, Praha r. 2011, 153 s., rozměr 210 x 297 mm, 190 obr, bar., ISBN 978-80-904999-0-4