Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu

Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu
ISBN: 9788085034813
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena295,00 Kč
ks
Michaela Ryšková, Petra Mertová

Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu


Kniha se zabývá tématem vlnařské výroby v Brně, jejím historickým vývojem, technologií vlnařské výroby, stavebním vývojem brněnských textilních manufaktur a továren a dokumentuje jejich konkrétními příklady. Stěžejní část práce je věnována objektům a areálům, jejichž zachování je pro Brno považováno z hlediska památkové péče za zásadní, neboť jde o reprezentanty charakteristických typů, místní dominanty apod.
Publikaci doprovázejí archivní i současné fotografie, řada kresebných rekonstrukcí a mapy v měřítku 1 : 5000. Závěrečnou část tvoří registr manufaktur a továren (se základními údaji o lokaci, charakteru provozu, majitelích, s datací zahájení a ukončení provozu), doplněný o vyznačení v současné mapě.

Stručný obsah:

Úvod
Historie brněnského vlnařství
Výběr brněnských vlnařských manufakturistů, průmyslníků a firem
Technologie vlnařské výroby
Stavební vývoj brněnských vlnařských manufaktur a továren
Brněnské vlnařství z pohledu památkové péče
Registr brněnských vlnařských manufaktura továren
Rejstřík podnikatelů a firem
Prameny a literatura
Summary