Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace

Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace
ISBN: 978-80-85034-98-1
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Miloš Matěj a kol.

Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace


Publikace Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace, jež navazuje na předcházející knihy mapující složité průmyslové aglomerace a jednotlivé obory, vychází z osvědčené struktury členění hlavních kapitol na historické souvislosti, typologický vývoj jednotlivých odvětví, katalog podnikatelů, společností a osobností a katalog kulturních a navrhovaných kulturních památek. Získané poznatky shrnuje a prezentuje prostřednictvím stručných textů, názorných technologických schémat a kreseb, mapové dokumentace a historických a současných fotografií. Publikace je zároveň katalogem stejnojmenné výstavy, která byla veřejnosti představena v první polovině roku 2018 v areálu dolu Mayrau v Kladně a je dále provázána s touto odbornou mapou.

Obsah:


Úvod

Geologické poměry

Geologické poměry centrálního kladenského uhelného revíru, dílčí části kladensko-rakovnické pánve
Geologické poměry rudného ložiska u Nučic
Geologické poměry vápencových lokalit
Historické souvislosti

Hornictví uhelné
Hornictví rudné
Hornictví nerudné, těžba vápence
Hutnictví, historický vývoj kladenských železáren
Doprava kolejová a lanová
Ochrana kulturního průmyslového dědictví
Technologický a typologický vývoj

Dobývací metody centrálního kladenského uhelného revíru
Technologický a typologický vývoj hutnictví
Tváření, válcovna a kovárna
Železniční doprava
Katalog podnikatelů, společností a významných osobností

Katalog kulturního dědictví

Registry základních typologických druhů

Literatura a prameny

Mapové přílohy

Národní památkový ústav, Ostrava 2017, 335 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-85034-98-1