Kulturní dědictví Severní státní dráhy

Kulturní dědictví Severní státní dráhy
ISBN: 978-80-85034-91-2
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Alena Borovcová

Kulturní dědictví Severní státní dráhy

Publikace Kulturní dědictví Severní státní dráhy následuje způsobem zpracování a zaměřením knihu Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda (KFNB), která byla vydána v roce 2012.  Severní státní dráha (NStB), budovaná na státní náklady severně od Vídně, využila již dokončených tratí KFNB, ke kterým se připojila v Olomouci a v Brně, kde vznikla dvojnádraží obou společností. Kmenové tratě KFNB a NStB se staly páteřemi železniční sítě habsburské monarchie i dnešní České republiky. Předložená publikace se zabývá třemi úseky Severní státní dráhy, Olomouc–Praha, Brno–Česká Třebová a Praha–Děčín.  Podoba prvních nádraží NStB byla dána zásadami stanovenými státem, ale i činností inženýrů, zejména Antona Jünglinga,  kteří přešli do státních služeb po zkušenostech získaných u KFNB. Publikace podává výpověď o podobě stanic Severní státní dráhy a dochovaných objektech z období výstavby trati a následujících vývojových etapách utvářených stavební činností vlastníků. Po prodeji státních drah se stala NStB v letech 1855–1909 kmenovou tratí Rakouské společnosti státní dráhy (StEG), která vybudovala vlastní spojení mezi Vídní a Brnem přes Hrušovany nad Jevišovkou a Střelice a další sekundární síť. Text provázený bohatými obrazovými materiály je rozdělen na historickou část, typologii, ve které je analyzován vývoj stavebních druhů, a katalog kulturních památek.

Obsah:

Úvod

Proměnlivá železniční politika habsburské monarchie
Vznik železniční sítě  a páteřních tratí
První železnice staví soukromé společnosti (1836–1841)
Státní dráhy, první etapa (1841–1854/8)
Změna státní železniční politiky – odprodej státních drah soukromého kapitálu (1854)
Zestátňování železniční sítě, vznik C. k. státních drah (1884–1918)

Funkční typy staveb a uspořádání nádraží
Hlavová (koncová) nádraží
Průjezdná nádraží
Rozdělení a vybavení stanic Severní státní dráhy
Olomouc–Praha
Brno–Česká Třebová
Praha–Děčín

Architektura a typologie budov
Architektura a typologie budov na tratích Severní státní dráhy
Architektura Společnosti státní dráhy (1854–1909)
Výpravní budovy zestátněné Společnosti státní dráhy (1909–1918)
Výpravní budovy po roce 1918
Výpravní budovy po roce 1945
Nástupištní haly a přístřešky
Vodárny
Výtopny, remízy a dílny
Strážní domky a stavědla

Mosty, viadukty a tunely
Olomouc–Praha
Brno–Česká Třebová
Praha–Drážďany

Katalog kulturních památek

Závěr
Stanice na tratích bývalé Severní státní dráhy
Literatura a prameny
Summary

Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2016, rozměr 165 x 245 mm, 271 s., bar. česky, ISBN 978-80-85034-91-2