Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace

Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Miloš Matěj, Jaromír Klát, Jarmila Plchová, Jan Kyselák
 

Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace

 
Stručný obsah:
 
Popis rosicko-oslavanského revíru
Historický vývoj rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace: Vývoj dobývání v rosicko-oslavanské pánvi / Vývoj železniční dopravy / Vývoj elektrárenství / Vývoj památkové ochrany a hodnocení průmyslového dědictví
Technický a stavební vývoj: Uhelné hornictví / Elektrárenství / Železniční doprava
Katalog společností a důlních podnikatelů
Katalog kulturních památek a kulturního dědictví
Registr úvodních důlních děl rosicko-oslavanského revíru
Registr železničních vleček v rosicko-oslavanské průmyslové aglomeraci
Registr lanových drah v rosicko-oslavanské průmyslové aglomeraci
Registr koksoven v rosicko-oslavanské průmyslové aglomeraci
Mapové přílohy registru úvodních důlních děl, železničních vleček, lanových drah a koksoven
Literatura a prameny
Summary