Legenda svaté Anežky

Legenda svaté Anežky
ISBN: 978-80-906678-3-9
Availability: in stock
including VAT
your price55,00 Kč
ps
Autor neznámý, ilustrace Zdirad J. K. Čech

Legenda svaté Anežky

Candor lucis eterne

Latinská legenda Candor lucis eterne (Odlesk světla věčného, srov. Moudr 7-26a) byla napsána pro připravované svatořečení Anežky České pravděpodobně mezi lety 1319-1328 z podnětu poslední Přemyslovny královny Elišky, Anežčiny praneteře. Upadla však do zapomenutí a byly známy jen pozdější životopisy čerpající z ní. Zachoval se i staročeský překlad pořízený patrně v polovině XIV. století a vydaný s úpravami v roce 1666 v Praze.
Autorem Legendy byl zřejmě františkánský kněz přísnějšího směru žijící v konventu sv. Františka v Praze, patrně kaplan kláštera klarisek u sv. Anežky, kterou ovšem už osobně neznal.
Opatřeno ediční poznámkou, důležitými letopočty v životě sv. Anežky české, seznamem osobností a znaků a seznamem míst spojených se životem sv. Anežky české. Úplným závěrem je pak velmi stručná historie Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Dodatky sestavil P. Lukáš Lipenský, O.Cr.

Pro Rytířský řád Křížovníků vydalo nakladatelství Virgo Art r. 2019, 112 s., česky, rozměr 125 x 190 mm, ISBN 978-80-906678-3-9