Legionáři z Příbramska

Legionáři z Příbramska
ISBN: 80-902821-2-1
Availability: in stock
including VAT
your price225,00 Kč
ps
Josef Velfl a kol.

Legionáři z Příbramska

Publikace s názvem Legionáři z Příbramska od autorského kolektivu vedeného Josefem Velflem, kterému asistovaly Jana Barešová a Jarmila Šárová, přibližuje na základě zpracovaných historických dokumentů a dalších pramenů události z Příbramska v předvečer vzplanutí 1. světové války. Kniha se dále snaží nastínit hospodářské, sociální, politické i jiné poměry v regionu během válečného požáru, poodhaluje kořeny vznik protirakouského odboje doma i v zahraničí a seznamuje čtenáře s dramatickými osudy čs. zahraničních vojáků, pocházejících z území současného okresu Příbram, v ozbrojených střetnutích na všech frontách 1. světové války. Všímá si i jejich složité cesty do vlasti, líčí účast těchto statečných mužů v bojích na Slovensku a Těšínsku, vyzdvihuje legionářské odhodlání budovat Československou republiku a bránit ji následně proti nacistickému zlu i poúnorové totalitě. Práce je doplněna množstvím obrazového materiálu a abecedně řazenými seznamy legionářů z jednotlivých míst příbramského okresu.

Obsah:

    Úvodem (Jaromír Volný)
    První světová válka a situace na Příbramsku (Josef Velfl)
    Protirakouský odboj (Josef Velfl)
    Českoslovenští legionáři ve Francii (Josef Velfl)
    Naši vojáci v Rusku (Josef Velfl)
    Pod italským nebem (Josef Velfl)
    Z galerie legionářských osobností (Josef Velfl)
    Závěrem (Josef Velfl)
    Organizace československých vojsk v první světové válce (Josef Velfl, Jana Barešová, Jarmila Šárová)
    Rejstřík měst, obcí a jejich částí v okrese Příbram (Jana Barešová, Jarmila Šárová)
    Rejstřík legionářů z okresu Příbram (Jana Barešová, Jarmila Šárová, Josef Velfl)
    Seznam legionářů z okresu Příbram (Jana Barešová, Jarmila Šárová, Josef Velfl)
    Statistika registrovaných legionářů z Příbramska (Jana Barešová, Jarmila Šárová)
    Seznam zkratek (Josef Velfl)
    Poznámky (Josef Velfl, Jana Barešová, Jarmila Šárová)

Hornické muzeum Příbram a SOkA Příbram, r. 2002, rozměr 215 x 305 mm, 205 s., čb., česky, ISBN 80-902821-2-1