Levínská Olešnice. Nález mincí ze 13. století

Levínská Olešnice. Nález mincí ze 13. století
ISBN: 978-80-7036-584-7
Availability: in stock
including VAT
your price400,00 Kč
ps
Marek Fikrle,  Jiří Militký,  Petr Schneider,  Roman Zaoral

Levínská Olešnice

Nález mincí ze 13. století

Předkládaná publikace prezentuje formou komentovaného katalogu nález 836 brakteátů, které byly objeveny roku 1982 v severovýchodních Čechách u obce Levínská Olešnice a nyní jsou uloženy v numismatické sbírce Národního muzea v Praze. U všech mincí byla provedena nedestruktivní rentgenová fluorescenční analýza složení mincovního kovu, jejíž výsledky jsou shrnuty v samostatné kapitole. Ve druhé části je celý nález představen formou katalogu.

Nález z Levínské Olešnice rozšiřuje nejen naše poznání typologie a chronologie brakteátových ražeb, ale také dílčím způsobem přispívá k pochopení složitých peněžně-historických poměrů přemyslovských Čech ve 13. století. Význam tohoto hmotného pramene však není jen numismatický nebo peněžně-historický. Jedná se totiž o ojedinělý a poměrně dobře datovatelný doklad socioekonomických aktivit, který lze v obecné rovině klást do souvislosti s vrcholně středověkým osídlením regionu.

Obsah:

Úvod

Nálezové okolnosti

Keramické nádoby použité jako schránky depotu

Rozbor nálezu
Mincovnictví českého království ve 13. století
České brakteáty králů Václava I. (1230-1253), Přemysla II. Otakara (1253-1278) a Václava II. (1278/1283-1305)
Mincovnictví Horní Lužice za vlády přemyslovců
Hornolužické brakteáty českého krále Václava I. (1230-1253)
Mincovnictví Míšeňského markrabství v rámci míšeňsko-české měnové unie
Míšeňské brakteáty markraběte Jindřicha III. Osvíceného (1221/1230)
Mincovnictví donínských purkrabí
Brakteát donínských purkrabí Jindřicha III.
Mincovnictví míšeňských biskupů
Brakteáty míšeňského biskupa Konráda I. (1240-1258)
Neurčitelné brakteáty

Rentgenová fluorescenční analýza brakteátů

Exkurz: Levínská Olešnie v kontextu vrcholné středověkého osídlení novopacka

Zhodnocení nálazu

Katalog mincí
Komentář ke katalogu
Čechy, království
Horní Lužice pod českou vládou
Míšeňsko, markrabství
Donín, purkrabství
Míšeň, biskupství
Neurčitelné typy: Čechy nebo Míšeňsko

Prameny, aukční katalogy a literatura

Zusammenfassung: Levínská Olešnice, Münzfund aus dem 13. Jahrhundert

Národní muzeum, Praha 2019, 210 x 305 mm, 200 str., ISBN 978-80-7036-584-7