LIBER EVANGELIORUM

LIBER EVANGELIORUM
ISBN: 978-80-906334-0-7
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena1 300,00 Kč
ks
P. Augustinus Gröger OSB, Monica Bubna-Litic, Miroslav Kunštát, Hana Navrátilová

LIBER EVANGELIORUM

Knižní malba Beuronské umělecké školy / Die Buchmalerei der Beuroner

Kunstschule


Tento jedinečný evangelistář byl používán pouze v klášteře Sv. Gabriela v Praze na Smíchově k celkem sedmnácti svátkům a slavnostem v době jednoho liturgického roku. Autorkami byly výtvarně nadané benediktinky z kláštera Sv. Gabriela, které v tamějším ateliéru sv. Lukáše pracovaly na evangelistáři pod vedením zakladatele beuronského umění P. Desideria Lenze OSB celkem 14 let. Iluminace jsou provedeny na listech pergamenu, k levé obrazové straně je ručně přišitá pravá strana textová. V dceřiném klášteře Sv. Hildegardy v Eibingenu v Německu (který byl založen konventem Sv. Gabriela v Praze, vznik 1904), vyhotovily tamější benediktinky také vlastní evangelistář, který ale nedosahuje takové úrovně jako pražský.
Beuronské monumentální umění řeholních umělců má těžiště v nástěnné malbě a v plastice. Benediktinky ze Sv. Gabriela toto specifické umění transformovaly do miniatur knižní malby a tím beuronská umělecká tvorba vyvrcholila ojedinělým a naprosto specifickým ženským prvkem, který se stal součástí Bouronské umělecké školy.
Sestry ze Sv. Gabriela si jedinečnosti evangelistáře velice vážily, veřejnosti se ukazoval jen ve zcela výjimečných případech. Dnes je uchováván v Diecézním muzeu v Grazu.
Monica Bubna-Litic, předsedkyně Nadačního fondu Malakim (Andělé) a Spolku přátel beuronského umění, získala souhlas od sester benediktinek kláštera sv. Gabriela (od roku 1919 v Rakousku) vydat evangeliář jako dvoujazyčnou reprezentativní odbornou publikaci. Reprodukce iluminací s nesčetnými miniaturními nápisy doprovází komentář, na němž pracoval po dobu pěti let česko-německý tým historiků, uměleckých historiků, teologů a egyptologů v čele s P. Augustinem Grögerem OSB z mateřského kláštera Beuronské kongregace sv. Martina v Beuronu.
Grafické úpravy publikace se zhostil přední český grafik profesor Zdeněk Ziegler. Pod jeho vedením se Jan Bouček z grafického studia TYPO+ ujal nesnadného úkolu: na reprodukce fotografií pergamenových iluminací, které sestry zdobily plátkovým zlatem, ručně podle originálu nanesl zlatou barvu, aby se tak fotodokumentace mohla tisknout ve zlaté barevnosti a tím ji co nejvíce přiblížit originálu.

Die doppelsprachige, deutsch-tschechische Ausgabe des so genannten Evangeliars von St. Gabriel beinhaltet ein großes Potential sowohl tschechischer als auch deutscher Forschungsergebnisse und liefert einen zusammenfassenden Blick auf die bis heute bestehenden und erhaltenen Denkmäler der merkwürdigen Kunstrichtung der Beuroner Kunstschule. Besonders die zweisprachige Ausgabe über die Beuroner Buchmalerei und ihre Veröffentlichung sollte dem heutigen Leser eine neuartige Einsicht in das gemeinsame, europäische Kulturerbe unserer Länder vermitteln.
 Die Herausgabe der Publikation LIBER EVANGELIORUM / Die Buchmalerei der Beuroner Kunstschule / Knižní malba Beuronské umělecké školy hat vor, das bisher fast unbekannte Wegenetz der künstlerischen Kooperation des ehemaligen Prager St. Gabriel Konvents mit den deutschen Klöstern der Beuroner Kongregation näher zu bringen – besonders mit dem Kloster St. Martin in Beuron (wo die Beuroner Kunst entstanden ist), sowie mit dem ebenfalls bis heute bestehenden Tochterkloster des Prager Konvents, Sankt Hildegard in Eibingen- Rüdesheim. Dort entstand nach dem Prager Vorbild ein ähnliches handschriftliches Werk (Evangelistar) noch in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts (auch dessen Edition wird nun in der Bundesrepublik Deutschland erwogen).
Diese Veröffentlichung verfolgt das Grundziel, weiterhin eine möglichst breite,  tschechische und deutsche Öffentlichkei mit der Beuroner Kunst bekannt zu machen und so auch den Schutz und die Erhaltung eines weltweit einzigartigen Kulturdenkmals, des Klosters St. Gabriel in Prag-Smíchov mit der Abteikirche Mariä-Verkündigung (Sonntagsmessen), zu gewährleisten. Schon heute bewundern nicht nur Experten, sondern auch eine breitere Öffentlichkeit aus aller Welt diesen sehenswürdigen Baukomplex.

Nadační fond Malakim ve spolupráci se Spolkem přátel beuronského umění 2016, rozměr 240 x 320 mm, bar., bilingvní - česky a německy, 1. vydání, ISBN 978-80-906334-0-7