Lidová architektura v kraji Vysočina

Lidová architektura v kraji Vysočina
ISBN: 978-80-907357-1-2
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Ivan Minář

Lidová architektura v kraji Vysočina

Zděné stavby 19. století


Kniha se opírá se především o poznatky získané během mnohaletého terénního a archivního výzkumu, při němž bylo zdokumentováno několik tisíc, převážně zděných objektů v téměř celém kraji. Oproti dřívějším badatelským pokusům zaměřeným zejména na archaické roubené stavby se zde hlavním předmětem zájmu staly na první pohled „mladé“ zděné stavby, jejichž stáří není většinou tolik patrné. Na základě vyhodnocení řady nálezových situací se proto autor pokusil sestavit vývojové linie jednotlivých prvků doplněné o časová zařazení vytvořená statistickým vyhodnocením archivní plánové dokumentace. Zřejmě nejpodrobněji je zde zpracován vývoj topeniště včetně rozboru vývoje komínů.
Část věnovaná štukové výzdobě navazuje na autorovy předchozí publikační počiny, a proto se spíše než opakováním poznatků zabývá možnostmi jejich aplikace v další výzkumné a odborně publikační činnosti. Přiložen je také výběr z několika vlastních, již dříve publikovaných studií na toto téma, včetně ukázek kresebné rekonstrukce štukové výzdoby. Původní inspirace výzdoby v nadčasově koncipované slohové architektuře však byla zároveň důvodem jejího zániku, neboť ve venkovském prostředí spíše než zájem o nadčasovost převažoval praktický duch. V rámci přestaveb tak drtivá většina výzdoby počátkem 20. století zanikla. Dodnes ojediněle dochované příklady jsou jen málokdy originálními štukatérskými díly z doby vzniku, což představuje zásadní ztrátu pro pozdější vnímání těchto staveb. Publikace představuje významnou práci o výjimečném odborném tématu, které je důležité v rámci poznávání kulturní historie a také pro péči o historický stavební fond.

Obsah:

Úvod

Přehled dosavadního bádání a kritické zhodnocení literatury
Nejstarší venkovské stavby v Kraji Vysočina a jejich proměny do počátku 19. století
    Roubené stavby a jejich přezdívání
    Štáflova chalupa – Havlíčkův Brod čp. 2015
    Nápravníkovo stavení – Humpolec čp. 338
    Zděné venkovské stavby z 18. století (Michalův statek - Pohleď čp. 16)
Vývoj lidové architektury v 19. století
    Stěny
    Okna
    Zděné almary
    Stropy
    Klenby
    Krovy
    Vytápění
    Dispozice
Štuková výzdoba
    Výzkum štukové výzdoby a jeho vyhodnocení
    Vojslavice
Tvůrci venkovských staveb
    Zedničtí mistři a stavitelé
    Fasádníci
    Zednická rodina Benců v horním Posázaví
    Zednická rodina Zábranů a jejich pokračovatel
Vybrané příklady lidového stavitelství a jejich analýza
    Nový Rounek čp. 14 (okres Jihlava)
    Nová Ves čp. 22 (okres Jihlava)
    Telč – Staré Město čp. 55 (okres Jihlava)
    Bezděkov čp. 5 (okres Jihlava)
    Horní Dubenky čp. 28 (okres Jihlava)
    Čížov čp. 24 (okres Jihlava)
    Lidmaňka čp. 19 (okres Pelhřimov)
    Čechtín čp. 12 (okres Třebíč)
    Simtany čp. 20 (okres Havlíčkův Brod)
    Poříčí u Přibyslavi čp. 16 (okres Havlíčkův Brod)
    Další dokumentované objekty
Starší zaměření z dřívějších dokumentačních akcí
    Zaměřovací akce České akademie věd a umění
    Dokumentace lidové architektury pod vedením profesora Kuriala
    SÚRPMO a inventarizace vesnických staveb
Původní plánová dokumentace v archivních fondech
    Archivy panství
    Archivy obcí
    Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
    Státní okresní archiv Jihlava
    Státní okresní archiv Pelhřimov
    Státní okresní archiv Třebíč
    Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
Závěr
Seznam literatury

Národní památkový ústav, ÚOP v Telči, Telč 2019, 248 str., 175 x 245 mm, ISBN 978-80-907357-1-2